Bemest cichorei met weinig stikstof

27 maart 2020

Cichorei heeft behoefte aan slechts een geringe hoeveelheid stikstof om tot een optimale inuline-opbrengst te komen. Door de natte herfst en winter zal de bodemvoorraad aan stikstof relatief laag zijn.

Bescheiden N-gift

De optimale stikstofgift voor cichorei bedraagt slechts 50 tot 70 kg N per hectare. Gezien de lage bodemvoorraad kan dit jaar aan de bovenkant van het advies worden bemest. Bij hogere giften daalt de financiële opbrengst door een lager inulinegehalte. Bovendien neemt de kans op bacterieziekten zoals bladvuur en erwinia toe.

Kunstmest

Bij voorkeur wordt bemest met een enkelvoudige, niet verzurende stikstofkunstmest. Kalkamonsalpeter (KAS) is daarbij het meest voor de hand liggend. Deze kan voor zaai gestrooid worden, eventueel voor de laatste zaaibedbereiding zodat de meststof direct ingewerkt wordt in de bodem. Andere mogelijkheid is deze te strooien na opkomst rond het 4-6 bladstadium. Strooi altijd op een droog gewas om bladverbranding te voorkomen. Strooi bij voorkeur de meststof niet direct na zaai, aangezien het risico op plantwegval dan niet uit te sluiten is.

Bemesting met een vloeibare meststof, zoals urean, is mogelijk in cichorei. Gezien het hoge zoutgehalte van deze meststof is het advies is om deze ruim voor zaai toe te passen. Inwerken is aanbevolen, zodat geen onodige verliezen door verdamping optreden.

Dierlijke mest

Op lichte gronden kan bemest worden met drijfmest. Gezien de hoge stikstofgehalten van varkensdrijfmest, is deze meststof niet erg geschikt voor cichorei. Beter wordt gekozen voor runderdrijfmest, ook omdat bij deze mestsoort de nutriënten geleidelijker vrij komen. Anders kunnen door een groeispurt scheuren ontstaan in de wortel, die een invalspoort kunnen vormen voor bacterien of schimmels die wortelrot kunnen veroorzaken (zie foto).

Indien u 70 kg N per hectare wilt bemesten, betekent dit bij een gemiddeld stikstofgehalte van de mest een gift van circa 30 ton per hectare rundveedrijfmest.

Door overmatige stikstofbemesting neemt de kans op groeischeuren toe. Deze groeischeuren kunnen een invalspoort zijn voor bacterien en/of schimmels (foto: IRS).

Contact:

Jan-Kees Boonman

boonman@irs.nl

06-15102439

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd