Bemesting toegevoegd aan digitale teelthandleiding

23 februari 2021

De teelthandleiding cichorei is dit jaar vernieuwd. Reeds bekende en nieuw ontwikkelde teeltkennis heeft alleen waarde als dit op de juiste wijze en op het juiste moment bij de telers van inulinecichorei voor Sensus komt. De interactieve digitale teelthandleiding, “Chicopedia” past hierin perfect! Cichoreitelers en cichoreiagenten hebben toegang tot “Chicopedia” via CichoreiNet. Ook het laatste hoofstuk “Bemesting”” is nu beschikbaar. De overige hoofdstukken zijn geactualiseerd en beschikbaar.

De teelt van inulinecichorei is een duurzame teelt. Behalve dat dit akkerbouwers helpt hun bouwplan te verbreden, waardoor de biodiversiteit toeneemt, kent de teelt een lage behoefte aan voedingsstoffen en geen grote ziekten, plagen en aantastingen. Het gewas is ook minder gevoelig voor schade door bodemaaltjes en bovendien vermeerdert het een aantal schadelijke aaltjes niet.

Er zijn veel inspanningen gericht op teeltverbetering. Verhoging van de inulineopbrengst per hectare cichorei, borging van dit hogere niveau en het vereenvoudigen van de teelt door het wegnemen van de complexiteiten op gebied van opkomst, onkruidbestrijding en oogst zijn de belangrijkste speerpunten. De handleiding kan nu ook voor oogst en bewaring de nodige hulp bieden.

Cichoreitelers kunnen voor Cichopedia inloggen op CichoreiNet.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
1 juni 2023

Onkruidbestrijding bij droge omstandigheden

Nieuws
16 mei 2023

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
3 mei 2023

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar