Beregenen van cichorei

22 juli 2022

Doordat cichorei diep kan wortelen, is het gewas minder droogtegevoelig dan bijvoorbeeld aardappelen en uien. Echter door de hoge temperaturen en instraling van dit moment, kan de gewasverdamping van cichorei groter zijn dan de aanvoer vanuit de bodem. Vooral op zandgronden waar weinig capillaire werking te verwachten is, kan cichorei last krijgen van vochttekort. Het blad gaat dan slaphangen om efficiënt met het beschikbare vocht om te gaan.

Beregenen

Als het slaphangende blad ook ’s nachts niet overeind komt en beschadigt raakt doordat het op hete grond ligt, neemt de wortelgroei en productie af. Dat betekent dat de opbrengst lager zal uitvallen. Als er geen neerslag van betekenis wordt verwacht, is het verstandig om cichorei in die situatie te beregenen. Een gift van circa 30 mm houdt het gewas aan de groei en is dan ook aan te raden. Herhalen is noodzaak wanneer het loof ’s ochtends op de grond blijft liggen.  

Zoutgehalte

Cichorei kan worden beregend met water met een chloridegehalte van hoogstens 1200 mg per liter. Dat komt overeen met een EC-waarde van 4,6.

Ga, voordat u start met beregenen, na of in uw regio een beregeningsverbod van kracht is. Momenteel geldt dit verbod voor oppervlaktewater in de gebieden van Waterschap Maas en Aa en Waterschap Limburg.

Contact: André van Valen

Foto: Slaphangend cichoreiblad door een tekort aan water.

Bekijk hier het neerslagtekort op uw cichoreiperceel.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd