Bewaar cichoreizaad op de juiste plaats

23 maart 2023

Telers ontvangen rond deze tijd het bestelde cichoreizaad voor het aankomende seizoen. Het wordt aanbevolen om het zaad tot aan het zaaien in een droge, niet te warme ruimte te bewaren.

Aandachtspunten bewaarplaats
De kiemenergie van cichoreizaad en werking van de daaraan toegevoegde gewasbeschermingsmiddelen kan sterk verminderen als het zaad vochtig wordt. Daarom is het belangrijk om het zaad in een droge ruimte op te slaan, bij voorkeur met een relatieve luchtvochtigheid lager dan 60%. Ruimtes die verwarmd worden zijn doorgaans droog genoeg. Zet het zaad echter ook niet te warm (>25°C) weg, dus niet dicht bij de (vloer-)verwarming. Laat de pakken zaad zo lang mogelijk dicht. Zorg ook dat muizen/ratten de verpakking niet beschadigen en het zaad niet opvreten. Afgeraden wordt om de pakken in de gewasbeschermingsmiddelenopslag te zetten of in een aardappelschuur waar kiemremmers gebruikt zijn.

Bewaren tot volgend jaar?
Het wordt afgeraden om zaad wat overgebleven is van vorig jaar, in het nieuwe seizoen te zaaien. Uit verschillende officiële kiemtests blijkt dat het percentage kieming na een jaar zeer sterk af kan nemen. Goede opslagcondities geven geen garantie voor een goede opkomst. Om mislukkingen te voorkomen wordt zaad uitzaaien van vorige jaar sterk afgeraden. 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd