Bij vochtig weer alert zijn op slakkenschade

4 mei 2021

Slakken vreten aan planten in het kiemblad- en tweebladstadium. Vreterij komt vooral voor als de grond vochtig is. Door slakkenschade kunnen planten wegvallen.

Factoren die slakken bevorderen

Vooral op klei- en lösspercelen met een groenbemester, koolzaad, spruiten, graszaad, karwij of luzerne als voorvrucht kunt u slakken verwachten. Overige factoren die de aanwezigheid van slakken bevorderen zijn: een grof zaaibed (foto), niet-kerende grondbewerking en vers organisch materiaal in de toplaag. Er is meer kans op vreterij langs slootkanten, akkerranden en aangrenzend grasland. Een grof zaaibed of veel organisch materiaal (resten groenbemesters) zorgen er voor dat slakken zich gemakkelijk kunnen verschuilen. Op percelen waar de cichorei boven komt of reeds boven staat, is het dus nodig alert te zijn op slakkenschade wanneer de grond vochtig is.

Slakkenschade beheersen

Indien u slakken en/of slakkenschade waarneemt, dan is schade te beheersen door slakkenkorrels op basis van ijzer(III)fosfaat te strooien met een granulaat- of kunstmeststrooier (zoals Derrex, Iroxx en Sluxx HP: 7 kg/ha). Vaak komt slakkenschade alleen aan perceelsranden voor, vanuit slootkanten of aangrenzend grasland. In zo’n geval kan het voldoende zijn om alleen de rand(en) te behandelen.

Meer informatie

Meer informatie over slakken vindt u in ‘Chicopedia’.

Vragen:

Elma Raaijmakers

0165 – 516074

raaijmakers@irs.nl

Foto 1. Schade door slakken komt vooral voor op percelen met een grof zaaibed en aan de randen van percelen (foto: IRS).

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd