Tips om het loof tot aan de oogst gezond te houden

26 juli 2021

Door de (vele) neerslag heeft het cichoreiloof afgelopen weken een groeispurt gemaakt. Voor de uiteindelijke wortelopbrengst is het belangrijk dat dit loof zo lang mogelijk gezond blijft, zodat het gewas ook in de maanden september en oktober nog optimaal kan groeien. Cichoreiloof kan worden aangetast door bladschimmels zoals meeldauw, alternaria, roest en stemphylium, of door bacteriën zoals bladvuur.

Meeldauw veroorzaakt meeste schade

Vooral meeldauw kan voor aanzienlijke opbrengstschade zorgen. Of meeldauw ontstaat is erg afhankelijk van de weersomstandigheden. De schimmel gedijt het best bij warm weer overdag en dauwnatte nachten. Onder die omstandigheden kan meeldauw zich zeer snel ontwikkelen. In alle teeltgebieden kan deze schimmel voor komen. Bladschimmels zoals alternaria, roest en stemphylium ontwikkelen zich vooral bij lange bladnatperioden. Gezien de weersomstandigheden kunnen deze schimmels nu verwacht worden. Ook valt het door de nattigheid te verwachten dat binnenkort bladvuur zichtbaar zal zijn in het gewas. Bestrijding van deze bacterieziekte is echter niet mogelijk met een bespuiting.

Timing

Uit proefvelden is gebleken dat de fungiciden Flint, Amistar Top en Signum effectief zijn tegen bladschimmels. Het perceel vanaf gewassluiting regelmatig controleren en een bespuiting uitvoeren zodra de eerste aantasting wordt waargenomen geeft het beste resultaat zonder onnodig middelen gebruik. Na 3 à 4 weken kan een tweede bespuiting worden uitgevoerd. Het beste is om de genoemde fungiciden af te wisselen.

In 2020 werd door het IRS een proefveld aangelegd met diverse (biologische) fungiciden, bladmeststoffen en plantversterkers. In dit proefveld was eind juli een behoorlijke aantasting van meeldauw te zien. Uiteindelijk bleken de objecten waarin twee bespuitingen werden uitgevoerd met bovengenoemde fungiciden gemiddeld 5 ton wortels per hectare meer op te brengen ten opzichte van onbehandeld. Het toevoegen van bladmeststoffen op basis van kalium, magnesium en borium bleek geen effect te hebben op de opbrengst. Ook de verschillende biologische fungiciden en plantversterkers zorgden allen niet voor een meeropbrengst. De oogst van deze proef vond plaats begin november.

Rendement van bespuitingen

Bij oogst in de maand september is toepassing van een fungicide enkel rendabel als er kort na sluiting van het gewas al bladschimmels worden waargenomen. Hoe later de oogst gepland staat, des te zinvoller het is om één of twee bespuitingen uit te voeren.

Voor meer informatie lees paragrafen 6.4 bladschimmels en 6.6 bacterieziekten van de Cichopedia teelthandleiding op Cichoreinet.

Daarnaast kunt u via het ziekteadvies in Dacom inzicht verkrijgen in de verwachte schimmeldruk op uw cichoreiperceel. U kunt deze functionaliteit gebruiken als extra ondersteuning bij de timing van een bespuiting. U kunt dit ziekteadvies vinden door in Dacom in het menu te klikken op 'ziekte'

Contact:

Jan-Kees Boonman

boonman@irs.nl

06-15102439

Foto 1: Echte meeldauw in cichorei (foto: IRS)

Foto 2: Bladvuur door pseudomonas bacterie. Deze aantasting kan niet bestreden worden met een bespuiting (foto: IRS)

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd