Bonalan: goed inwerken en vocht zijn cruciaal

9 maart 2018

Bonalan is effectief tegen o.a. meldensoorten, veelknopigen en grassen, als het op de juiste manier wordt ingezet.

Spuit bij bewolkt weer of ‘s avonds met een goede verdeling (geen kunstmestdoppen). Zorg dat het direct, binnen 2 uur, wordt ingewerkt. De reden: Bonalan verdampt en breekt af onder invloed van zonlicht. Het inwerken moet gebeuren door een intensieve menging met vochtige grond.

Geadviseerd wordt om Bonalan te spuiten over de ploegsnedes en direct, bij voorkeur in 1 werkgang, minimaal 4 cm diep in te werken. Een triltandcombinatie heeft de voorkeur boven een rotorkopeg. Wanneer de grond minder intensief of oppervlakkiger wordt bewerkt, is het advies om de dosering te verlagen van 8 naar 6 liter per hectare. Dit is alleen mogelijk bij een lichte onkruiddruk. Een te hoge concentratie in de toplaag (1-2 cm) kan enige groeivertraging opleveren.

Bonalan kan al vroeg, voor de aanleg van een vals zaaibed, worden gespoten. Als het middel goed is toegepast, is het namelijk lang effectief (tot circa 3 maanden).

Bonalan op zandgrond

Ook op zandgronden kan dit middel effectief ingezet worden als het organische stofgehalte niet te hoog is (<5%). Bij meer organische stof kan de werking tegenvallen. De effectiviteit loopt terug bij dieper dan 8 cm inwerken, dit komt door verdunning.

In combinatie met spitten wordt dit middel vaak gespoten net achter de spitrotor en voor de aangedreven harkrol. Voldoende menging en vochtige grond zijn voorwaarden voor een goede effectiviteit. Uitdroging van de bouwvoor kunt u voorkomen door het aantal bewerkingen te beperken en door alle bewerkingen (mestrijden, grondbewerking en zaaien) binnen 24 uur te doen. Goed aandrukken voorkomt dat de toplaag te snel uitdroogt.

Ploegen met vorenpakker heeft als voordeel dat er vochtige grond bovenkomt. Wel is er een extra zaaibedbereiding nodig om Bonalan in te werken. Hierdoor wordt de grond stuifgevoeliger. Dit geldt nog meer door de remmende werking van Bonalan op een stuifdek gerst. In combinatie met Bonalan is dan ook het advies om minimaal 90 kg gerst per hectare te zaaien.

Nieuw: etiketswijziging

Vanaf dit jaar mag Bonalan in de strook van 14 meter langs de sloot worden gespoten mits dit gebeurt met 95% driftreductie. Sluit emissie naar de sloot uit. Op de rest van het perceel geldt minimaal 75%, zie bericht driftreductie .

Menging Bonalan en Contans

Menging van Bonalan en Contans (biologisch middel tegen sclerotinia) is mogelijk als de mix niet langer dan 1 uur in de spuittank zit. Het is niet uitgesloten dat de effectiviteit van Contans door de menging iets terugloopt.

Contact:

Marco Bom (IRS)

bom@irs.nl

06-27057831

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd