Bonalan: houd tijd tussen spuiten en inwerken zo kort mogelijk

7 maart 2022

Op veel gronden is Bonalan dé basis bij het bestrijden van meldensoorten, veelknopigen en grassen. De effectiviteit hangt af van het organische stofgehalte van de grond, hoe hoger deze is, hoe minder effectief. Daarnaast is een juiste toepassing cruciaal, aangezien het middel na spuiten snel afbreekt door zonlicht. In dit bericht enkele tips per grondsoort:

Klei-, zavel- en lossgronden

Op deze gronden met een laag organische stofgehalte kan Bonalan zeer effectief werken. Des te belangrijk is het om voldoende aandacht te geven aan de juiste toepassing. Als de ploegsneden voldoende vlak liggen, dan kan Bonalan hier rechtstreeks op gespoten en ingewerkt. Een bewerking voor het spuiten kan nuttig zijn om bijvoorbeeld een ploegvoor of rijspoor te egaliseren. Ideaal is om te spuiten bij bewolkt weer op vochtige grond, zodat de afbraak van het middel niet te snel verloopt. Als er toch gespoten moet worden bij zonnig weer, is het belangrijk om zo snel mogelijk in te werken. Een half uur tussen spuiten en inwerken kan dan al te lang zijn! Los dit op door maximaal één gang te spuiten en deze direct in te werken. Inwerken met een gangbare zaaibedbereider is voldoende. Voor de effectiviteit van het middel is het geen probleem als het zaaibed vervolgens in meerdere bewerkingen wordt aangelegd, hierdoor wordt het middel juist intensiever door de grond gemengd wat de werking ten goede komt.

Een dosering van 8 liter per hectare is het algemene advies. Op gronden met zeer laag organische stofgehalte (<1,5%) of gronden die goed vochtopgevend zijn, kan een dosering van 6 liter per hectare voldoende zijn.

Zandgronden

Op zandgronden is het organische stofgehalte gemiddeld hoger dan op kleigronden, waardoor het herbicide een deel van de effectiviteit verliest. Echter heeft het middel op deze gronden nog steeds een meerwaarde, niet in de laatste plaats doordat later in de teelt de mogelijkheden qua chemische onkruidbestrijding beperkt zijn. Praktisch vormt de toepassing van Bonalan een uitdaging. Als een extra grondbewerking nodig is, wegen de voordelen van Bonalan niet altijd op tegen de nadelen, aangezien de stuifgevoeligheid toeneemt vanwege het fijnere zaaibed. Het is aan te raden Bonalan toe te dienen in combinatie met de hoofdgrondbewerking. Bijvoorbeeld met een spuitboom achterop de spitmachine, of op de vorenpakker tijdens het ploegen. Streef er naar dat het middel circa 4 à 6 centimeter door de toplaag wordt ingewerkt en houd altijd de maximale dosering van 8 liter per hectare aan.

Als tevens een gerststuifdek wordt ingezaaid, zal Bonalan voor een geremde groei van de gerst zorgen. Om dit te compenseren is het aan te raden om voldoende gerst te zaaien.

Dalgronden

Op deze gronden is het organische stofgehalte dusdanig hoog dat Bonalan nagenoeg geen effect heeft. In een IRS proef is op verschillende manieren geprobeerd toch voldoende werking van het middel te verkrijgen: door intensiever inwerken, cambridgen van de grond, overmatige beregening en toevoegen van een uitvloeier. Al deze acties hadden echter geen resultaat, waardoor het advies is om Bonalan achterwege te laten op dalgronden.

Etiket

Op het etiket staat vermeld dat Bonalan toegepast dient te worden met minimaal 95% DRT. Verder worden er geen eisen gesteld aan een minimale inwerkdiepte of bredere spuit- of teeltvrije zone.

Contact:

Jan-Kees Boonman (IRS)

boonman@irs.nl

06-15102439

Figuur 1. Bonalan spuiten over de ploegsneden bij bewolkte weersomstandigheden.

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig

Nieuws
2 mei 2024

Zaai cichorei zodra de grond het toelaat

Nieuws
2 mei 2024

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar