Cichorei heeft een lage stikstofbehoefte

3 november 2021

Stikstof is een actueel onderwerp in de huidige landbouw. Dit geldt zowel op het gebied van emissies en verliezen als op het gebied van kunstmestprijzen. Cichorei kenmerkt zich als gewas met een lage stikstofbehoefte.

Optimale stikstofgift

Voor een maximale inulineopbrengst is bij cichorei een relatief lage bemesting met stikstof nodig. De wettelijke gebruiksnorm is in Nederland vastgesteld op 70 kilogram stikstof per hectare op alle grondsoorten. Deze gebruiksnorm is voldoende om een hoge opbrengst te behalen. Het advies is als volgt:

stikstofgift (kg N/ha) = 60 tot 80 kg/ha - Nmin (0-60 cm; kg/ha)

In de praktijk betekent dit dat de optimale stikstofgift op de meeste percelen tussen de 0 en 50 kilogram per hectare zal liggen.

Een hogere stikstofgift dan het advies leidt tot een lager inulinegehalte en een mindere kwaliteit van de wortel. Ook zorgt het voor overmatige loofvorming, waardoor het gewas gevoeliger wordt voor bacterieziekten die zowel het blad als de wortel kunnen aantasten. Daarom wordt een hogere stikstofgift dan het advies afgeraden.

Opname van stikstof

Cichorei neemt circa 200 kilogram per hectare aan stikstof op, wat binnen de plant gelijk wordt verdeeld over de wortel en het blad. Dankzij de diepe beworteling is cichorei in staat om mineralen vanuit diepere lagen op te nemen. Vandaar dat de opname van stikstof aanzienlijk hoger is dan de stikstofgift. Doordat loofresten op het land achterblijven, zal de opgenomen stikstof in het blad na vertering voor het volggewas beschikbaar komen.

Toegenomen verschillen in bemestingskosten tussen gewassen

Met de huidige hoge prijzen voor stikstofkunstmeststoffen, loopt het verschil in bemestingskosten tussen gewassen met lage en hoge stikstofbehoefte aanzienlijk uiteen. Bijvoorbeeld bij aardappelen of wintertarwe op kleigrond zullen de kosten voor de stikstofbemesting komend jaar circa €300 à €350 per hectare hoger zijn dan bij cichorei (bij volledige bemesting met kunstmest en een KAS prijs van 45 euro/kg). Door de lage stikstofbehoefte heeft het saldo van cichorei relatief beperkt te lijden onder de huidige hoge prijzen, wat in de basis een voordeel biedt ten opzichte van gewassen met een hoge(re) stikstofbehoefte.

Contact:
Jan-Kees Boonman
boonman@irs.nl
06-15102439

Foto 1: Voor een maximale inulineopbrengst heeft cichorei een relatief lage stikstofbehoefte (foto: IRS).

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
11 juni 2024

Weer meer zichtbaar in CropX/Dacom.

Nieuws
31 mei 2024

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig