Cichorei heeft weinig stikstof nodig

21 november 2022

Cichorei is een gewas wat weinig stikstof nodig heeft voor een hoge opbrengst. Daarbij is het inulinegehalte en de kwaliteit van de wortel vaak hoger wanneer het gewas met weinig stikstof bemest wordt.

Optimale stikstofgift

De wettelijke gebruiksnorm is in Nederland vastgesteld op 70 kilogram stikstof per hectare op alle grondsoorten. Deze gebruiksnorm is voldoende om een optimale opbrengst te behalen. Het advies is als volgt:

stikstofgift (kg N/ha) = 60 tot 80 kg/ha - Nmin (0-60 cm; kg/ha)

De Nmin kunt u jaarlijks schatten op basis van de grondsoort en historie. Beter is het om een N-mineraal monster te steken om te hoge of te lage stikstofgiften te voorkomen. In de praktijk betekent het advies dat de optimale stikstofgift op de meeste percelen tussen de 0 en 50 kilogram per hectare zal liggen.

Een hogere stikstofgift leidt over het algemeen tot een lager inulinegehalte en een mindere kwaliteit van de wortel. Ook zorgt het voor overmatige loofvorming, waardoor het gewas gevoeliger wordt voor bacterieziekten die zowel het blad als de wortel kunnen aantasten. Daarom wordt een hogere stikstofgift dan het advies afgeraden.

Opname van stikstof

Cichorei neemt circa 200 kilogram per hectare aan stikstof op, wat binnen de plant gelijk wordt verdeeld over de wortel en het blad. Dankzij de diepe beworteling is cichorei in staat om mineralen vanuit diepere lagen op te nemen. Vandaar dat de opname van stikstof aanzienlijk hoger is dan de stikstofgift.

Bemestingskosten bij cichorei zijn relatief laag

Met de huidige hoge prijzen voor stikstofmeststoffen, loopt het verschil in bemestingskosten tussen gewassen met lage en hoge stikstofbehoefte aanzienlijk uiteen. Bijvoorbeeld bij aardappelen of wintertarwe op kleigrond zullen de kosten voor de stikstofbemesting komend jaar €550 per hectare hoger zijn dan bij cichorei (bij volledige bemesting met kunstmest en een KAS prijs van 75 euro/100 kg). Door de lage stikstofbehoefte heeft het saldo van cichorei relatief beperkt te lijden onder de huidige hoge prijzen, wat voor de teelt van cichorei in het voordeel is ten opzichte van gewassen met een hoge(re) stikstofbehoefte.

Contact:

Jan-Kees Boonman

IRS

boonman@irs.nl

06-15102439

Foto 1: Voor een maximale inulineopbrengst heeft cichorei weinig stikstof nodig (foto: IRS).

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
11 juni 2024

Weer meer zichtbaar in CropX/Dacom.

Nieuws
31 mei 2024

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig