Cichorei zaaien: pak de eerste de beste kans!

29 maart 2018

 

Het zaaien van cichorei is nog niet van start gegaan door de kou en de regen. Mogelijk is er pas vanaf de tweede week van april de eerste kans om te zaaien. Van belang is dat er tijdig gezaaid gaat worden, zodat er al vroeg een gewas staat. Voor een hoge opbrengst is een maximale benutting van de straling nodig.

Benut straling

De hoeveelheid straling is in mei en juni maximaal. Laat zaaien vertraagt de beginontwikkeling. Hierdoor wordt er minder straling benut, wat leidt tot een lagere opbrengst. Bij zaaien tot half april is de opbrengstreductie beperkt (5%), daarna neemt de opbrengstderving door laat zaaien steeds meer toe (15% bij zaai op 30 april en 30% op 15 mei).

Temperatuur

Cichorei heeft voldoende warmte nodig voor kieming en opkomst. Nodig is een gemiddelde van de dag- en nachttemperatuur van 10°C of meer op het moment van zaai en de eerste 5 dagen na zaai. Op basis van het 20-jarig gemiddelde is dit in Zuid-Nederland te verwachten vanaf begin april en vanaf half april in Noord-Nederland. Hou de weersverwachting nauwgezet in de gaten.

Structuur op zavel- en klei

Dit jaar zijn op de zavel- en kleigronden weinig kansen geweest om een vals zaaibed aan te leggen. Vandaar het advies om direct zaai toe te passen: voer een oppervlakkige zaaibedbereiding (circa 2 cm diep) uit zodra de grond berijd- en bewerkbaar is.

Door de vorst is de structuur van de toplaag goed, maar ook zeer kwetsbaar. Wacht daarom tot de grond voldoende droog is en er zonder structuurverlies kan worden gereden. Wanneer het land te vroeg bereden wordt, zal door structuurproblemen de groei van cichorei sterk worden geremd.

Wacht niet lang op mest

Op het zand wordt meestal (rundvee-)drijfmest uitgereden voor cichorei. Tot nu toe is er relatief weinig mest uitgereden, waardoor er  wachttijden kunnen ontstaan in  april. Wanneer de mest ook voor andere gewassen kan worden aangewend, mag mest geen reden zijn om het zaaien van cichorei uit te stellen. De opbrengstderving door het uitstellen van zaai is al snel groter dan de kosten van kunstmest. Al bij 5% opbrengstderving, ca. € 250 per ha, kan wachten op mest financieel niet meer uit. Dit betekent dat er maximaal 7 dagen gewacht kan worden in de tweede helft van april en maximaal 5 dagen in de eerste helft van mei. Het advies is om, als de omstandigheden goed zijn, het zaaien niet uit stellen vanwege de mest.

Contact:

Marco Bom (IRS)

bom@irs.nl

06-27057831

Foto: zodra de omstandigheden geschikt zijn in april, dient er gezaaid te worden (foto: IRS).   

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd