Cloudfarm, met satellietbeelden inzicht in jouw cichorei

22 juni 2022

Als cichorei teler gebruik je Dacom veelal voor de teeltregistratie. Maar met Dacom is nog veel uitgebreider dan dat. Met Cloudfarm krijg je inzicht in de variatie van je cichoreiperceel, waardoor verschillen gemakkelijker te verklaren zijn en je zelfs taakkaarten aan kunt maken.

Cloudfarm
Met Cloudfarm wordt de potentie van een perceel in beeld gebracht. Door gebruik te maken van satellieten, die meerdere malen per week rond de aarde vliegen, komt er veel gewasdata beschikbaar. Deze ruwe satellietbeelden worden door Dacom in hoog tempo bewerkt, waarna de beelden in de vorm van nuttige informatie gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan het herkennen van een verdroogde zone, een nutriënt arme plek of groeiachterstand naast een bomenrij.

Cloudfarm is zeer uitgebreid, waardoor je onder andere percelen kunt scouten, gericht onkruid kunt bespuiten, taakkaarten kunt maken, analyses kunt doen met machine- en sensor data en nog veel meer. Voor nu richten we ons op de basis, waardoor je direct meer inzicht hebt op de variatie binnen je cichorei percelen.

Kant en klaar
Met kant-en-klare perceelsdata, histogrammen en statistiek geeft Cloudfarm direct inzicht in de variatie binnen jouw percelen: grondsoorten, hoogtekaarten, NDVI- en WDVI- waarden, bodempotentiekaarten, afwateringslijnen en schaduwkaarten. Allemaal informatie die je kan helpen bij het verbeteren van de teelt. Hieronder zullen we een aantal van deze onderdelen nader toelichten.

NDVI en WDVI
Op basis van satellietbeelden worden de NDVI-  en WDVI-waarden van een perceel in kaart gebracht. De NDVI (Normalized Differential Vegetation Index) is een maat voor de ‘groendichtheid’ van het gewas en geeft aan hoe groen, en dus hoe gezond, het gewas is. Een nadeel van de NDVI is dat het beeld verzadigd raakt naarmate het gewas volgroeid is. Vandaar dat in Cloudfarm ook het perceel met WDVI-waarden (Weighted Differential Vegetation Index) te zien is. Deze methode is nauwkeuriger, waarbij ook gekeken wordt naar de reflectie van de kale bodem. Hierdoor verbetert het contrast, waardoor je ook midden in het seizoen verschillen kunt zien.

Door de WDVI-beelden te bekijken kunnen achterblijvende plekken eerder worden opgespoord. Groeiachterstanden door droogte en aantasting door rot zijn door de satellietbeelden eerder te zien dan wanneer je door het perceel loopt. Ook loop je vaak niet door het hele perceel, waardoor sommige problemen te laat worden opgemerkt. Ook kunnen percelen met elkaar vergeleken worden in het geval je meerdere percelen cichorei hebt staan.

Een volgroeid perceel, waarbij links een verzadigd NDVI beeld te zien is en rechts een WDVI beeld met meer contrast.

Bodempotentiekaart
Dacom heeft de WDVI-beelden van alle percelen van de afgelopen 6-jaar in hun bezit. Door naar patronen te zoeken en seizoensinvloeden eruit te halen kunnen ze in kaart brengen waar een perceel consequent beter of minder presteert dan gemiddeld. Dat is onder andere voor de cichoreiteelt erg interessant. Op basis van deze bodempotentie kaart kun je daardoor gerichter aan de slag om deze plaatsen in het perceel specifiek aan te pakken, denk hierbij aan bemonsteren, scannen, maar ook plaats specifiek zaaien, bemesten en beregenen.


De bodempotentiekaart van een perceel

 

Wil je nog meer te weten komen over de mogelijkheden van Cloudfarm? Klik op de link en lees meer:
https://www.dacom.nl/nl/producten/cloudfarm/#

Heb je voor Sensus specifieke vragen over het gebruik van Cloudfarm? Neem dan contact met ons op!

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd