Contractering cichorei 2021

28 september 2020

Op 28 september is de contractering van cichorei voor seizoen 2021 voor de Nederlandse reguliere telers opengezet door Sensus op CichoreiNet.

Voor de telers in Wallonië volgt de start van de contractering op korte termijn. Vanwege aanhoudende groei in de afzet van het gezonde voedingsingrediënt zal Sensus een groter areaal contracteren.

De contractvoorwaarden zijn ten opzichte van 2020 niet gewijzigd. Sensus streeft hierbij stabiliteit na. Ook in 2021 kunt u als reguliere teler rechten opbouwen voor de loyaliteitspremie op contract 2023.

Enkele nieuwe zaken brengen we graag onder uw aandacht. Zo introduceert Sensus de Sensus Overzaai Support. Goede kieming en opkomst van cichorei is cruciaal voor een goede opbrengst, en we zien de weerrisico's hier de laatste jaren toenemen. Daarom ontwikkelen we een coulanceregeling om de zaadkosten bij een eventuele overzaai voor u als teler te beperken. Details van deze regeling worden op dit moment uitgewerkt en zullen we later met u delen.

Er zijn ontwikkelingen op toelatingengebied van herbiciden. Bij Bonalan zijn onze inspanningen gericht op het behouden van de toelating (EU herregistratie), zodat deze belangrijke stof ook de komende jaren blijvend mag worden ingezet. Ongeacht deze herregistratie mag Bonalan in 2021 worden ingezet.
Chloorprofam (CIPC) is helaas komen te vervallen. Omdat goede alternatieven in ontwikkeling zijn is een zogenaamde transitievrijstelling aangevraagd. Het is nog niet zeker of deze vrijstelling wordt verleend en of dit herbicide in 2021 ingezet mag worden.
Sensus onderzoekt, mede in Cosun verband, momenteel modellen om de goede mogelijkheden die er voor mechanische onkruidbestrijding in cichorei zijn, breder te introduceren en te ondersteunen. Denk hierbij aan het meer beschikbaar krijgen van o.a. wiedeggen (zie filmpje 'IRS onderzoek 2020' in de mediabibliotheek op CichoreiNet), precisieschoffelapparatuur en onkruidtrekkers. Ook dit wordt uitgewerkt en later met u gedeeld.

Neem voor informatie contact op met de teeltadviseur van Agrifirm of CZAV. Of rechtstreeks met Sensus Agro: email: agro@sensus.nl of telefonisch: +31 165 582 554.

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd