Diagnostiek – nieuw adres!

30 april 2018

Ook na onze verhuizing van Bergen op Zoom naar Dinteloord staat IRS Diagnostiek weer voor u klaar om de oorzaak van slecht groeiende of wegvallende cichorei te achterhalen. Het is belangrijk te weten wat het probleem is om de juiste maatregelen te nemen.

De ‘Teelthandleiding Inulinecichorei’ kunt u gebruiken om de oorzaak te achterhalen. Lukt het niet of twijfelt u, neem dan contact op met uw teeltadviseur. Eventueel kan uw teeltadviseur contact opnemen met het IRS en een monster voor diagnose opsturen. Monsters, die worden ingestuurd door telers zelf, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Vaak speelt hetzelfde probleem op meerdere percelen in een regio. Uw teeltadviseur kan het probleem al waargenomen en naar IRS Diagnostiek gestuurd hebben zodat u via de teeltadviseur sneller de oorzaak kent.

Maak bij het insturen gebruik van het inzendformulier. Vul dit formulier samen met de teeltadviseur volledig in, zodat we in het laboratorium snel de juiste diagnose kunnen stellen.

Monsters kunnen opgestuurd worden naar het nieuwe adres:

IRS Diagnostiek

Postbus 20

4670 AA Dinteloord

Tel. 0165 - 516070

Stuur een monster altijd naar de postbus, omdat dit sneller en betrouwbaarder is. Zorg er bovendien voor dat de brieven en/of pakketten voldoende gefrankeerd zijn.

 Contact: diagnostiek@irs.nl

              

Aantasting door vrijlevende aaltjes. Achterhaal altijd de oorzaak van slecht groeiende cichorei. Dit helpt om problemen in de toekomst te voorkomen en dus opbrengsten te verhogen (foto IRS).

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
12 januari 2024

Hoe zit dat met nitraat?

Nieuws
22 december 2023

Meld je aan voor een gratis N-meting

Nieuws
6 december 2023

Cichoreizaaischijven opsturen voor keuring