Duurzaamheidstoeslag 2024

5 oktober 2023

Voor 2024 bieden we nieuwe opties aan in het cichoreicontract. Een belangrijke keuze is de optie voor 'Duurzaamheidstoeslag'. Met deze toeslag willen we telers begeleiden in de route naar een toekomstbestendige manier van cichorei telen. De duurzaamheidstoeslag biedt cichoreitelers de mogelijkheid om 15 euro per ton cichorei extra te verdienen, door aan één van de duurzaamheidseisen te voldoen. 

Cichoreitelers komen in aanmerking voor de duurzaamheidstoeslag door te voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  1. Cichorei telen met een eigen FarmDroid
  2. Cichorei telen met de inzet van eigen Ecorobotix Ara spotsprayer
  3. SKAL gecertificeerd cichorei telen (of in omschakeling)
  4. Cichorei telen zonder chemie na opkomst
  5. Cichorei telen met een door Sensus/Groeikracht Cosun gefinancierde FarmDroid
  6. Cigarant voor cichorei

Bijbehorende voorwaarden die bij alle bovenstaande opties behoren, is dat de cichorei onkruidvrij geleverd dient te worden.

1. Cichorei telen met een eigen FarmDroid
De cichoreiteler beschikt over een eigen FarmDroid, waarmee de cichorei gezaaid en onkruidvrij gehouden wordt. Aanvullende voorwaarden zijn dat de cichoreiteler de factuur van de aangeschafte FarmDroid toestuurt en de inzet van de FarmDroid registreert in de teeltregistratie (Dacom), aanvullend op de gebruikelijke teeltregistratie.

2. Cichorei telen met een eigen Ecorobotix ARA Spotsprayer
De cichoreiteler beschikt over een eigen Ecorobotix ARA Spotsprayer, waarmee de cichorei met minimale chemie onkruidvrij wordt gehouden in combinatie met wiedeggen/schoffelen. Aanvullende voorwaarden zijn het toesturen van de factuur van aanschaf, als ook de inzet van de Ecorobotix ARA Spotsprayer te registreren in de teeltregistratie (Dacom), aanvullend op de gebruikelijke teeltregistratie.

3. SKAL gecertificeerd of in omschakeling
Telers die biologische geteelde cichorei leveren komen in aanmerking voor de duurzaamheidstoeslag wanneer zij vóór 1 juni 2024 hun SKAL certificaat (of in omschakeling) uploaden in het teeltregistratie systeem, aanvullend op de gebruikelijke teeltregistratie.

4. Cichorei telen zonder chemie na opkomst (in overleg)
Telers kunnen voor de duurzaamheidstoeslag in aanmerking komen door cichorei te telen zonder chemie na opkomst. Hiermee motiveert Sensus haar telers om met vernieuwende en innovatie teeltsystemen aan de slag te gaan. Denk hierbij aan verschillende mechanische oplossingen voor onkruidbeheersing. Voorafgaand aan de teelt maakt de teler een plan van aanpak. In dit plan, dat goedgekeurd moet worden door Sensus, worden afspraken opgenomen over de inzet en controle van de afgesproken opzet. De uitgevoerde werkzaamheden worden geregistreerd in het teeltregistratiesysteem (Dacom), aanvullend op de gebruikelijke teeltregistratie.

5. Cichorei telen met een door Sensus/Groeikracht Cosun gefinancierde FarmDroid
Telers kunnen hun duurzaamheidstoeslag inzetten om een FarmDroid te laten financieren door Sensus/Groeikracht Cosun. Hiermee vervalt de 15 euro per ton duurzaamheidstoeslag, maar ontvangt de teler een financiering om een FarmDroid aan te kopen en in te zetten in zijn cichorei. Voor uitgebreide voorwaarden neem contact op met Sensus Agro.

6. Cigarant voor cichorei (pilot)
Telers met een gemengd bedrijf kunnen hun duurzaamheidstoeslag inzetten om Cigarant te ontvangen. De teler ontvangt voor iedere geleverde 4 ton cichorei, 1 ton Cigarant op basis van 26% droge stof. Voor de voorwaarden neem contact op met Sensus Agro.

Aangemeld voor ‘Cichorei telen zonder chemie na opkomst’, maar toch chemisch ingrijpen
Wanneer de onkruidbeheersing zonder chemie na opkomst mislukt en er toch chemisch ingegrepen moet worden, met inachtneming van de geldende contractvoorwaarden, is dit vervelend, maar mag de cichorei wél geleverd worden. Meldt de ingreep tijdig bij Sensus Agro om te kijken naar de mogelijkheden. Indien er chemisch moet worden ingegrepen dient er een contractwijziging ingediend te worden en vervalt het recht op de 15 euro per ton duurzaamheidstoeslag.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
11 juni 2024

Weer meer zichtbaar in CropX/Dacom.

Nieuws
31 mei 2024

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig