Een vlakke najaarsgrondbewerking vormt de basis voor een hoge veldopkomst in 2023

20 oktober 2022

Op klei- en zavelgronden is het nuttig om de hoofdgrondbewerking in het najaar uit te voeren. Hierdoor krijgt de toplaag de tijd om te verweren, zodat in het voorjaar een goed verkruimeld zaaibed kan worden aangelegd. Een goed zaaibed vormt de basis voor een hoge veldopkomst van cichorei.

Ploegen of spitten?
Belangrijk is dat de grond voldoende diep wordt bewerkt en vlak wordt weggelegd. Dit resultaat kan zowel met een ploeg als een spitmachine worden bereikt. Het best wordt na de bewerking de grond niet meer bereden. Met een snedemixer aan de ploeg of een rotoreg aan de spitmachine kan de grond vlakker worden gelegd zonder dat hiervoor een extra gang over de bewerkte grond nodig is. Als het door rijsporen niet mogelijk is de grond voldoende vlak weg te leggen, kan het helpen om de bewerking dwars op de rijsporen uit te voeren of een egaliserende grondbewerking te doen vlak voor het ploegen of spitten.   

Bodemomstandigheden
Bij een grondbewerking onder te natte omstandigheden is de kans groot dat schade ontstaat door versmering van de grond. Dit kan de groei van de cichorei later in het groeiseizoen erg belemmeren en tot horizontaal groeiende of vertakte wortels leiden. 

Grondbewerking in het voorjaar
Afgelopen seizoen zijn wederom goede resultaten behaald met het laten overwinteren van een groenbemester. De structuur van de grond was na bewerking in het voorjaar vaak beter dan najaarsbewerkte grond, wat echter vooral te wijten was aan het ontbreken van vorst in de winter. De afhankelijkheid van droog weer is groter bij voorjaarsgrondbewerking en geeft daardoor een extra onzekerheid of het lukt om de cichorei in het voorjaar tijdig te zaaien.

Nawerking herbiciden
Let op dat bepaalde (bodem)herbiciden die in de voorgaande teelt werden toegepast door hun lange nawerking schade aan de cichoreiplanten kunnen veroorzaken. Een kerende of voldoende intensieve grondbewerking zorgt ervoor dat de kans op schade wordt geminimaliseerd. Indien een herbicide een lange nawerking heeft, staat dit vermeld op het etiket.

 

Contact:
Jan-Kees Boonman
IRS
boonman@irs.nl
06-15102439


Foto 1: Met een vorensnijder of snedemixer kan een vlakker resultaat bereikt worden zonder dat hiervoor een extra gang over de bewerkte grond nodig is (Foto: IRS).


Foto 2: Als in de lengterichting van de rijsporen wordt geploegd, is het niet altijd mogelijk om een vlak ploegresultaat te behalen. Overdwars ploegen of een egaliserende voorbewerking zorgt dan voor een beter resultaat (Foto: IRS).

Andere nieuwsberichten

Nieuws
1 juni 2023

Onkruidbestrijding bij droge omstandigheden

Nieuws
16 mei 2023

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
3 mei 2023

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar