Effectiviteit herbiciden is afhankelijk van weersomstandigheden

17 mei 2019

De effectiviteit van herbiciden hangt nauw samen met de weersomstandigheden voor, tijdens en na toepassing. Dit geldt zeker ook voor herbiciden die toegelaten zijn in de cichoreiteelt. Door rekening te houden met de weersomstandigheden kan het effect van een onkruidbespuiting sterk worden beïnvloed.

Contactherbiciden

De effectiviteit van contactherbiciden ligt vaak in lijn met de mate waarin de middelen er in slagen door de waslaag van het onkruid heen te dringen. De dikte van deze waslaag is afhankelijk van de weersomstandigheden. De functie van een waslaag bij planten is ter voorkoming van uitdroging, vandaar dat een dikkere waslaag ontstaat bij lage luchtvochtigheid, veel zonnestraling en weinig bodemvocht. Temperatuur is hierbij minder van invloed.

Voor contactherbiciden geldt een bepaalde aandroogtijd. Dit zegt iets over de tijd die een middel nodig heeft om door de waslaag te dringen en opgenomen te worden door het onkruid. Indien kort na de bespuiting regen valt, zal een deel van de werkzame stof afspoelen. Zie Tabel 1 voor de aandroogtijden van de toegelaten contactherbiciden in cichorei.

Tabel 1: Aandroogtijden van de toegelaten contactherbiciden in cichorei

Contactherbicide

Aandroogtijd

Safari

4 - 6 uur

Titus

4 - 6 uur

Centurion Plus

1 - 2 uur

Fusilade Max

1 - 2 uur

Voor herbiciden die opgenomen moeten worden, zoals de contactherbiciden die zijn toegelaten in cichorei, is felle zon en lage RV kort na de bespuiting niet gunstig. Dit zorgt ervoor dat de werkzame stof de kans krijgt om te verdampen vanaf het bladoppervlak. In perioden met droge en schrale weersomstandigheden kan het voorkomen dat de omstandigheden dagenlang ongunstig zijn voor het spuiten van contactherbiciden. Indien het niet mogelijk is om de bespuiting uit te stellen, is het aan te raden optimaal gebruik te maken van het aanwezige dauwvocht. Dit betekent dat het optimale spuitmoment in deze situatie in de vroege ochtenduren is. In de teelt van cichorei is bijvoorbeeld bekend dat de effectiviteit van Titus erg afhankelijk is van voldoende lucht- en bodemvochtigheid tijdens en na toepassing.

Bodemherbiciden

Bodemherbiciden worden bij voorkeur gespoten op vochtige grond. Hierdoor krijgt het middel de kans om op te lossen en is het in staat zich in horizontale richting te verspreiden. Op het moment van spuiten moet het gewas droog zijn, zodat deze geen schade ondervindt van het bodemherbicide, wat bijvoorbeeld bladverbranding tot gevolg kan hebben. Nadien is het belangrijk dat er voldoende regen valt, zodat het bodemherbicide in de toplaag van de grond kan dringen, waar het zijn werking kan doen op (kiemend) onkruid.

Het verschil in bewortelingsdiepte tussen gewas en onkruid is een van de belangrijkste selectiviteitsmechanismes van een bodemherbicide. Daardoor wordt kiemend onkruid wel bestreden, maar het gewas wat dieper geworteld is niet. Een grote hoeveelheid neerslag die korte tijd na spuiten valt kan er daardoor voor zorgen dat een bodemherbicide in de wortelzone van het gewas komt, waardoor het gewas in de groei geremd kan worden. Dit risico is bij cichorei voornamelijk van toepassing bij AZ 500, Dual Gold 960 EC en Frontier Optima. Vandaar dat deze middelen op zijn vroegst pas na volledige opkomst van het gewas ingezet kunnen worden.    

Chloorprofam (Certis Chloor IPC 40% vloeibaar of Intruder) vormt hierin een aparte positie. Dit middel heeft namelijk als bodemherbicide ook werking op bovenstaand onkruid, aangezien het onkruid het middel via de wortels opneemt. Chloorprofam werkt het beste bij lage temperaturen (<20°C) en vochtige grond. Bij droog, warm weer verliest het middel snel zijn werking vanwege verdamping.

Een deel van de informatie in dit bericht is gebaseerd op de publicatie ‘De invloed van het weer op de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen’ van E. Bouma (1994).

Contact:

Jan-Kees Boonman (IRS)

boonman@irs.nl
06-15102439

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd