Ga na of uw perceel geschikt is voor de teelt van cichorei in 2023

13 september 2022

Voordat u het cichorei leveringscontract 2023 afsluit, is het belangrijk om na te gaan of het perceel wat u op het oog heeft wel geschikt is voor de teelt van cichorei. Niet alle percelen en grondsoorten zijn namelijk geschikt voor deze teelt. Het behalen van een hoge inulineopbrengst hangt vaak nauw samen met de toestand van het perceel. In dit bericht een aantal aandachtspunten.

  • Zwaardere klei ongeschikt

Gronden met een lutumgehalte tot 25% (ongeveer 33% afslibbaarheid) zijn over het algemeen geschikt voor de teelt van cichorei. Zwaardere kleigronden zijn ongeschikt, doordat het in de meeste jaren lastig is om het zaaibed voldoende fijn te krijgen en bovendien droogt de toplaag snel uit. Beide factoren maken het moeilijk voor het ondiep gezaaide cichoreizaad om te kiemen. Hierdoor is het in veel jaren lastig om een hoge veldopkomst te behalen. Daarnaast bemoeilijkt zware grond de oogst van de diepgewortelde cichoreiwortel. Deze gronden zijn bij droogte vaak hard en bij nattigheid juist erg plakkerig. Hierdoor is het lastig de wortel in zijn geheel en schoon uit de grond te krijgen. De kans op aanzienlijke puntbreuk en/of overmatige grondtarra is op deze gronden groot.

  • Goed doorwortelbare bouwvoor belangrijk

Voor een optimale groei is het nodig dat de wortel zonder belemmeringen verticaal de grond in kan groeien. Verdichte lagen in de grond zijn hierbij zeer nadelig, omdat de wortel dan niet optimaal kan groeien of gaat vertakken. Dit is ongunstig voor de opbrengst en bemoeilijkt bovendien de oogst. Storende lagen kunnen met een diepe grondbewerking (woelen of ploegen) worden aangepakt, mits dit onder droge omstandigheden gebeurt, zodat geen versmering plaatsvindt. Het is belangrijk om na een diepe bewerking de grond zo min mogelijk te berijden, zodat de (onder)grond los blijft.

  • Beoordeel stuifgevoeligheid

Door de trage begingroei blijft cichorei tot ver in het groeiseizoen gevoelig voor schade door verstuiving. Voornamelijk op zand- en dalgrond in open vlaktes is het risico van verstuiving aanzienlijk. Ga na of er voldoende preventieve maatregelen genomen kunnen worden om verstuiven tegen te gaan. Lees meer hierover in paragraaf 2.4 van Cichopedia.

  • Kunnen beregenen is een pluspunt

Doordat cichorei ondiep wordt gezaaid, kan beregening nodig zijn om tijdens een droge zaaiperiode de kieming op gang te laten komen of uitdroging te voorkomen. Dit speelt met name op klei- en zavelgronden, waar de toplaag snel(ler) uitdroogt. Op droogtegevoelige gronden kan beregening in het groeiseizoen nodig zijn tijdens een warme en droge periode. De mogelijkheid om op het perceel te kunnen beregenen is bij de teelt van cichorei daarom beslist een pluspunt.

  • Vermijd percelen met veel aardappelopslag en wortelonkruiden

Er zijn geen selectieve herbiciden om aardappelopslag en wortelonkruiden in cichorei te bestrijden. Indien deze in grote aantallen aanwezig zijn kunnen ze het jonge cichoreigewas gemakkelijk overwoekeren. Indien veel aardappelopslag en/of wortelonkruid wordt verwacht, maakt dat een perceel minder geschikt voor de teelt van cichorei.   

  • Let bij teeltrotatie op sclerotinia

Teel op een perceel maximaal eens per vier jaar cichorei (of witlof). Wees daarnaast alert op gewassen in de teeltrotatie die vatbaar zijn voor Sclerotinia sclerotiorum (rattenkeutelziekte). Dit zijn onder andere aardappelen, peulvruchten, knolselderij en wortelen. Deze bodemschimmel kan ik sommige jaren voor een ernstige mate van wortelrot zorgen. Lees meer hierover in paragraaf 6.5.2 van Cichopedia.

Voor een topopbrengst cichorei in 2023 zijn bovenstaande zaken het meest van belang bij de keuze van uw cichoreiperceel. Ga na of het perceel wat u voor cichorei op het oog heeft voldoet. Bekijk zo nodig welke acties nog ondernomen kunnen worden om het perceel voorafgaand aan de teelt in conditie te brengen.

Contact:

Jan-Kees Boonman

boonman@irs.nl

06-15102439

Foto 1: Ga na of uw perceel geschikt is voor de teelt van cichorei, aangezien het perceel de basis is voor een gezond gewas en bijgevolg een top cichoreiopbrengst.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd