Gewassluitingsdatum en plantaantal cichorei bepalen.

8 juli 2020

Het plantaantal en de gewassluiting geven een indicatie van de gewasontwikkeling. Hoe eerder het gewas gesloten is, hoe langer het gewas maximaal zonlicht kan opvangen om inuline te produceren De gewassluitingsdatum, het plantaantal zijn belangrijke kengetallen om in te vullen in Dacom. Door middel van uw teeltregistratie en analyse van de gerealiseerde opbrengsten krijgt u als teler inzicht in factoren die van invloed zijn geweest op de inulineopbrengst per ha. De werkwijze om de gewassluitingsdatum van cichorei te bepalen is als volgt.

Gewassluitingsdatum

Meet op 5 tot 10 plaatsen in het perceel 10 meter uit met een meetlint en plaats piketten. Ga hierbij kruislings een perceel door en meet de gewassluiting en plantaantal niet op kopakkers, perceelsranden en in de spuitpaden. Bepaal gewassluiting rechtop staand, niet tegen de zon in en bij niet al te veel wind. Beoordeel de rijen waar tussen in je staat. Bij een zeer egaal perceel (planten overal even groot) met een regelmatig plantbestaand (< 15% verschil in het aantal planten) zijn minimaal 5 beoordelingen voldoende. Is het perceel niet egaal of de plantaantallen regelmatig voer dan op mimimaal 10 locaties in het perceel de bepaling uit. In Dacom kunt u aan de hand van de NDVI waarde, berekend uit de satellietbeelden zien of uw perceel zich gelijkmatig ontwikkelt. U vindt de meest recente opname van uw perceel op de gewaspercelen pagina in Dacom.

Bepaal van 5 naast elkaar gelegen rijen op de uitgemeten plaatsen in het perceel op welke afstand er geen grond meer tussen de rijen zichtbaar is en noteer deze waarden. Wanneer de gemiddelde afstand waarop geen grond meer zichtbaar is minder dan 10 meter is, is er sprake van een gesloten gewas.

Plantaantal

Bepaal tevens het plantaantal over 20 meter lengte door het aantal planten te tellen van 2 rijen tussen de spuitpiketten. Vermenigvuldig dit met 1000 om het plantaantal per hectare te bepalen.

foto

Foto Een gesloten cichoreiperceel.

Heb je vragen over de bepaling van de sluitingsdatum van uw gewas neem dan contact op met uw agent.

In Dacom Cloudfarm kan je als teler satellietbeelden van je cichoreiperceel bekijken en kun je de ontwikkeling van de cichorei volgen en zien of het gewas regelmatig ontwikkelt en of al gesloten is.

 

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd