Herkenning insectenschade

12 mei 2021

Herkenning insectenschade

In cichorei kunnen verschillende insecten de bladeren aantasten. Vooral in Zuidoost-Nederland waar de weersomstandigheden tot nog toe relatief droog zijn, kunnen momenteel tripsen en bovengrondse springstaarten waar te nemen zijn. Ook kunnen er bladluizen aanwezig zijn.

Bovengrondse springstaarten

Vooral bij droog en schraal weer op percelen met zand of zavel, kunnen bovengrondse springstaarten (vaak verward met aardvlooien) kleine gaatjes in de bladeren van jonge planten vreten, waardoor de bladeren vervormd raken. Dit gebeurt vooral bij kiemplanten en planten tot het vierbladstadium.

Tripsen

Tripsen veroorzaken vooral in het kiemblad- tot het tweebladstadium schade bij droog en zonnig weer. Ook later kunnen ze de cichoreibladeren aantasten (foto). Ze kunnen in grote aantallen in de cichorei voorkomen, voornamelijk met vlas, erwten of uien als voorvrucht.

Bladluizen

Bladluizen veroorzaken weinig schade aan de cichorei en worden vrij snel door natuurlijke vijanden opgevreten. De schade beperkt zich tot zuigschade. Door de zuigactiviteiten van de bladluizen, kunnen de bladeren bobbelig worden en verkleuren de bladnerven rood. Bladluizen bevinden zich vaak in het hart van de plant of aan de onderzijde van de bladeren. Vanaf half juni gaan de luizen vaak dood, omdat parasitaire schimmels ze overgroeien.

Bestrijding

Het gebruik van Karate Zeon en Ninja (pyrethroïden) wordt afgeraden vanwege het nadelige effect op natuurlijke vijanden. Bovendien is het moeilijk om met deze middelen tripsen en bladluizen te raken, aangezien die verscholen zitten aan de onderkant of in het hart van de plant. Bij zeer grote aantallen tripsen of bladluizen, kan een bespuiting worden uitgevoerd met Movento (0,3 L/ha) of Batavia (0,45 L/ha). Om de opname van Batavia te bevorderen adviseren we 1 L/ha Robbester toe te voegen. Dit is niet nodig bij Movento. Bij ernstige aantasting van insecten moet u oppassen met herbicidenbespuitingen, omdat ze dan agressiever zullen werken. Raadpleeg eventueel uw teeltspecialist.

Meer informatie over deze en andere insecten vindt u in ‘Chicopedia’.

Vragen:

Elma Raaijmakers

0165-516074

raaijmakers@irs.nl

Foto. Tripsen tasten de bladeren van jonge cichoreiplanten aan, door de cellen leeg te zuigen. Hierdoor worden de bladeren wat dikker en misvormd (foto: IRS).

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd