Hou de opslag van gewasbeschermingsmiddelen op orde

6 maart 2017

Voor het nieuwe teeltseizoen is het van belang om de opslag van gewasbeschermingsmiddelen op orde te brengen, zodat u verkeerd gebruik van middelen voorkomt en bovendien alleen maar toegelaten middelen gebruikt. Het op orde brengen kunt u doen door:

  • de middelen te groeperen;
  • de toelating te controleren;
  • het actueel houden van de etiketten.

Middelen groeperen
Groepeer de gewasbeschermingsmiddelen per gewas of per werkingsgroep (herbiciden, fungiciden en insecticiden apart). Hiermee verkleint u de kans op spuitfouten door verwisseling van middelen, zie foto 1.

Toelating controleren

Voor de toelatingssituatie wordt verwezen naar het bericht ‘update toelatingssituatie gewasbeschermingsmiddelen’. Van belang is dat u controleert of alle middelen zijn toegelaten. Doe dit aan de hand van de toelatingsnummers. Middelen die niet meer zijn toegelaten en waarvan de opgebruiktermijn is verstreken mag u niet in opslag hebben en moet u zo spoedig mogelijk afvoeren. Niet aangebroken verpakkingen kunnen worden ingeleverd bij de leverancier, restanten kunnen worden ingeleverd bij het gemeentelijke depot voor klein chemisch afval (KCA).

Etiketten actueel houden
Alleen middelen met een actueel etiket mogen worden gebruikt. Middelen met oudere etiketten mogen alleen gebruikt worden binnen de opgebruiktermijn.

Wanneer in de toelating van een bepaald middel een wijziging komt, wordt het Wettelijk Gebruiksvoorschrift aangepast. Het nieuwe etiket wordt aangeduid door een W, gevolgd door een bepaald nummer: W.1, W.2, W.3, etc. Om het gebruiksvoorschrift te controleren gaat u naar www.ctgb.nl/toelatingen.

Wanneer u de opslag op orde heeft, is de kans op fouten kleiner en levert een eventuele controle geen problemen op.

Contact:

Marco Bom (IRS)

bom@irs.nl

06-27057831

                

Foto 1. Herbicidenschade door gebruik van een verkeerd middel (Titus i.p.v. Safari) in een niet-sulfonylureatolerant cichoreiras. Dit is te voorkomen door de gewasbeschermingsmiddelen in de opslag te groeperen (foto: IRS).

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd