Houd wortelrot in de gaten

18 september 2023

De afgelopen weken bereikten ons de eerste meldingen van aanwezigheid van wortelrot in cichoreipercelen. De laatste jaren heeft wortelrot vaker gezorgd voor problemen. Vorig jaar werd bij analyses van rotte wortels vastgesteld dit nieuwe type wortelrot waarschijnlijk veroorzaakt wordt door een erwinia bacterie. Richting het najaar zal een eventuele aantasting steeds duidelijker waar te nemen zijn. Controleer daarom uw perceel tijdig op aanwezigheid van rotte wortels. Als een perceel zwaar aangetast is door wortelrot, wordt aangeraden vervroegd te leveren.

Erwinia

Erwinia bacteriën komen algemeen voor in grond en oppervlaktewater. De bacterie overleeft in de bodem op plantenresten. Afgelopen jaar bleek uit onderzoek van het IRS dat er verschillen zijn in rasgevoeligheid voor erwinia bij cichoreiwortels. Met name de rassen Benulite en Rhodonite bleken bovengemiddeld gevoelig. Dit jaar onderzoekt het IRS opnieuw een breed scala aan rassen, zodat eventuele gevoelige rassen voor erwinia tijdig worden opgemerkt. Daarnaast wordt onderzocht of stikstofbemesting, fungiciden en bladmeststoffen een werking hebben op erwinia wortelrot.   

Herkennen van erwinia wortelrot

Wortelrot kan voorkomen op plekken waar eerder in het seizoen water is blijven staan, maar evengoed kunnen individuele rotte planten op het gehele perceel gevonden worden. Bij aangetaste planten verwelkt het blad, wat daarna slap op de grond valt en bruine plekken krijgt, waarna het blad afsterft (foto 1). Op de wortel begint de aantasting vaak met een oppervlakkige, slijmerige plek, waarna het zich door de hele wortel uitbreidt (foto 2 en 3). Enkele weken na infectie kan de wortel helemaal weggerot zijn en uiteindelijk is alleen nog het gat in de grond zichtbaar waar de wortel heeft gezeten.

Deze wortelrot moet niet verward worden met rot dat veroorzaakt wordt door sclerotinia. Deze schimmel veroorzaakt vooral rot aan de kop. Het is goed herkenbaar aan de sclerotiën, of rattenkeutels, die eerst wit zijn en later zwart worden. Daarnaast is het goed te onderscheiden van erwinia door aan het rot te ruiken. Rot veroorzaakt door erwinia stinkt, terwijl dat bij sclerotinia niet het geval is.

Naast erwinia en sclerotinia zijn er nog meer veroorzakers van wortelrot in cichorei, die overigens voor zover bekend nog niet tot problemen op grote schaal hebben geleid. Daarom is het belangrijk als wortelrot wordt aangetroffen er via de teeltadviseur een monster van op te sturen naar IRS diagnostiek.

Schade beperken

Wortelrot heeft pas een effect op de opbrengst als er veel aangetaste planten zijn. Als het rot snel uitbreidt en er steeds meer aangetaste planten komen of er haarden vormen, wordt aangeraden om contact op te nemen met de cichoreiagent. Er kan dan rekening mee gehouden worden in de leveringsplanning. Er is op dit moment geen middel bekend dat rot kan voorkomen of stoppen. Daarom is het bij ernstige aantasting raadzaam om vervroegd te leveren.

Ook in de bewaring is rot een probleem. Het rottingsproces kan dan versneld doorzetten en steeds meer wortels in de hoop aantasten. Als er problemen zijn met wortelrot, is het belangrijk om de tijd tussen rooien en leveren zo kort mogelijk te houden.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de paragrafen 6.5 bodemschimmels en 6.6 bacterieziekten van de Cichopedia teelthandleiding op Cichoreinet.

Contact:

Annet Doornenbal-Lindhout

IRS

doornenbal@irs.nl

06-43420731

Foto 1: Wortelrot is bovengronds te herkennen door verwelking en plat liggen van het blad (foto: IRS)

Foto 2: Oppervlakkige verslijming op het breedste gedeelte van een cichoreiwortel. De kop, punt en kern van deze wortel zijn op dit moment nog niet aangetast (foto: IRS)

Foto 3: Bijna volledig verslijmde wortel, veroorzaakt door Erwinia (foto: IRS)

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd