IRS Diagnostiek staat weer klaar

16 april 2020

Net als voorgaande jaren staat ook dit seizoen IRS Diagnostiek weer klaar om de oorzaak van slecht groeiende of wegvallende cichorei te achterhalen. Het is ook voor dit teeltseizoen belangrijk te weten wat het probleem is om de juiste maatregelen te nemen.

Raadpleeg bij problemen in uw cichoreiperceel achtereenvolgens:

  1. de teelthandleiding cichorei (te vinden op cichoreinet);
  2. uw teeltadviseur. Probeer samen de oorzaak te achterhalen;
  3. komt u er samen niet uit, dan kan uw teeltbegeleider een monster voor diagnose naar het IRS opsturen.

Regelmatig krijgen wij de vraag of telers ook zelf monsters kunnen insturen. Dit is om praktische redenen helaas niet mogelijk. Een probleem speelt vaak op meerdere percelen in een regio. Uw teeltadviseur heeft hetzelfde probleem mogelijk al eerder in uw regio waargenomen en naar IRS Diagnostiek gestuurd zodat u via de teeltadviseur sneller de oorzaak kent. Uiteraard mag u uw teeltadviseur wijzen op de mogelijkheid om monsters in te sturen naar IRS Diagnostiek, mocht uw teeltadviseur deze mogelijkheid nog niet kennen.

Meer informatie kunt u vinden in de Teelthandleiding Diagnostiek of het diagnostiekformulier.

Monsters kunnen opgestuurd worden naar:

IRS Diagnostiek

p.a. Cosun innovation center

Postbus 20

4670 AA Dinteloord

Telefoon 0165 - 516 070

e-mail: diagnostiek@irs.nl

Zorg bij het opsturen naar deze gratis service wel voor voldoende frankering van de monsters. De ervaring leert dat onvoldoende gefrankeerde enveloppen veel later aankomen, waardoor het stellen van een diagnose vaak niet meer mogelijk is.

Contact: diagnostiek@irs.nl

Foto 1. Al vanaf een jong plantstadium kunnen er problemen ontstaan. Probeer de oorzaak altijd te achterhalen. Op de wortels van deze plant zijn knobbels van het wortelknobbelaaltje zichtbaar.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd