Let op aaltjes bij de perceelskeuze!

21 september 2018

Cichorei is gevoelig voor vrijlevende wortelaaltjes, wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes. Deze aaltjes zorgen voor een vertraagde groei van de jonge planten, voor vertakte wortels en een lage inuline-opbrengst. Daarnaast kan het wortellesieaaltje kiemplantwegval veroorzaken.

Bemonster verdachte percelen

Wanneer u indicaties heeft dat er schadelijke aaltjes voorkomen, laat dan voorafgaand aan de cichoreiteelt uw perceel bemonsteren. Een grondmonster kunt u het beste nemen in de periode tussen december en maart. Hierbij is het belangrijk dat het monster met de incubatietechniek geanalyseerd wordt. Dit wil zeggen dat ook de aaltjes worden geteld die in de organische stof aanwezig zijn.

Let op vruchtwisseling

Om de schade door aaltjes terug te dringen is de gewaskeuze (inclusief de groenbemesters) en de gewasvolgorde belangrijk. Het ene gewas vermeerdert een bepaald aaltje meer dan een ander gewas. Door cichorei te telen na een gewas dat deze aaltjes niet of nauwelijks vermeerdert, kan de schade beperkt worden, zie ook: www.aaltjesschema.nl. Voorbeeld: het wortellesieaaltje vermeerdert sterk bij aardappelen, uien en mais. Bij suikerbieten is deze vermeerdering veel minder, waardoor dit gewas een betere voorvrucht is voor cichorei dan sterk vermeerderende gewassen.

Cichorei heeft van sommige aaltjes geen last. Zo is cichorei ongevoelig voor het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) en voor stengelaalje (Ditylenchus dipsaci).

Maatregelen bij aaltjes

Wanneer u keuze heeft tussen meerdere percelen, kies dan een perceel met weinig schadelijke aaltjes. Wanneer u geen keuze heeft, dan kan de schade beperkt worden door bij het zaaien Vydate 10G (10 kg/ha) toe te dienen in de zaaivoor. Voldoende aanvoer van organische stof middels compost, gewasresten en groenbemesters is eveneens een belangrijke teeltmaatregel om schade door vrijlevende wortelaaltjes te beperken.

Contact:

Elma Raaijmakers (IRS)

raaijmakers@irs.nl

06-22247331

 

De knobbels en eipakketten van wortelknobbelaaltjes gezien door de microscoop (foto:IRS).

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd