Let op schade door insecten

14 mei 2020

In cichorei kunnen verschillende insecten de bladeren aantasten. Bij droog en schraal weer, zijn vaak tripsen en bovengrondse springstaarten waar te nemen. Ook kunnen er bladluizen aanwezig zijn.

Bovengrondse springstaarten

Vooral bij droog en schraal weer op percelen met zand of zavel, kunnen bovengrondse springstaarten (vaak verward met aardvlooien) kleine gaatjes in de bladeren van jonge planten vreten, waardoor de bladeren vervormd raken. Dit gebeurt vooral bij kiemplanten en planten tot het vierbladstadium.

Tripsen

Tripsen veroorzaken vooral in het kiemblad- tot het tweebladstadium schade bij droog en zonnig weer. Ook later kunnen ze de cichoreibladeren aantasten (foto). Ze kunnen in grote aantallen in de cichorei voorkomen, voornamelijk met vlas, erwten of uien als voorvrucht.

Bladluizen

Bladluizen veroorzaken weinig schade aan de cichorei en worden vrij snel door natuurlijke vijanden opgevreten. De schade beperkt zich tot zuigschade. Door de zuigactiviteiten van de bladluizen, kunnen de bladeren bobbelig worden en verkleuren de bladnerven rood. Bladluizen bevinden zich vaak in het hart van de plant of aan de onderzijde van de bladeren. Vanaf half juni gaan de luizen vaak dood, omdat parasitaire schimmels ze overgroeien.

Bestrijding

Het gebruik van Karate Zeon en Ninja (pyrethroïden) wordt afgeraden vanwege het nadelige effect op natuurlijke vijanden. Bovendien is het moeilijk om met deze middelen tripsen en bladluizen te raken, aangezien die verscholen zitten aan de onderkant of in het hart van de plant. Bij zeer grote aantallen tripsen of bladluizen, kan een bespuiting worden uitgevoerd met Movento (0,3 L/ha). Indien alleen bladluizen in grote aantallen aanwezig zijn, kan er ook gekozen worden voor Calypso (0,25 L/ha). Bij ernstige aantasting moet u oppassen met herbicidenbespuitingen, omdat ze dan agressiever zullen werken. Raadpleeg eventueel uw teeltspecialist.

Meer informatie over deze en andere insecten vindt u in de digitale teelthandleiding Cichopedia.

Vragen:

Elma Raaijmakers

0165-516074

raaijmakers@irs.nl

Tripsen tasten de bladeren van jonge cichoreiplanten aan, door de cellen leeg te zuigen. Hierdoor worden de bladeren wat dikker en misvormd (foto: IRS).

Andere nieuwsberichten

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig

Nieuws
2 mei 2024

Zaai cichorei zodra de grond het toelaat

Nieuws
2 mei 2024

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar