Meeldauw in cichorei

29 juli 2022

Het is momenteel erg belangrijk om alert te zijn op meeldauw in de cichorei. Echte meeldauw is de meest schadelijke bladschimmel voor cichorei en zorgt voor de grootste opbrengstverliezen. Echte meeldauw kan tot maar liefst voor 11% opbrengstderving zorgen, doordat hij in korte tijd snel uitbreid. De aantasting door meeldauw zorgt voor een verminderde fotosynthese en zorgt ervoor dat het blad versneld verouderd.


Foto 1: Kaart van Nederland met het besmettingsgevaar voor echte meeldauw.

Regionaal
Op dit moment worden meeldauw aantastingen nog niet door het hele land gezien. Controleer in Dacom hoe groot de besmettingskans voor jouw perceel nu verwacht wordt. Bij een rode kleurcode is het aan te raden om op zeer korte termijn een systemisch fungicide toe te passen. De grafiek laat voor 2 dagen geleden en 2 dagen vooruit de besmettingskans zien, zodat je op tijd in kunt grijpen.

Foto 2: Voorbeeld van besmettingsgevaar voor meeldauw in cichorei

Ontwikkeling van meeldauw
De omstandigheden voor de ontwikkeling van meeldauw zijn momenteel heel gunstig. De sporen kunnen al vanaf 50% relatieve luchtvochtigheid kiemen bij temperaturen tussen de 20 en 27°C. Doordat de sporen hebben geen vrij water nodig om te kiemen, waardoor deze schimmel ook voor in droge perioden voorkomt. Echte meeldauw verspreid zich via de wind, regen en zelfs kleding.

Vind je een poederachtige witte waas of wit/grijzige vlekken op de bovenzijde van je cichoreibladeren, die je er gemakkelijk afveegt?
Gegarandeerd dat je echte meeldauw in je perceel gevonden hebt. Onderneem zo snel mogelijk actie om ernstige schade te voorkomen.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
13 september 2022

Ga na of uw perceel geschikt is voor de teelt van cichorei in 2023

Nieuws
13 september 2022

Advies bij zaadkeuze voor cichoreiteelt in 2023

Nieuws
6 september 2022

Tips voor een geslaagde cichoreioogst