Meld je aan voor een gratis N-meting

22 december 2023

Wil je graag inzicht in hoeveel stikstof er voor en na de teelt in de bodem zit? Wil je de teelt verder optimaliseren en werken aan het halen van de Europese KRW-doelen/nitraatrichtlijn? Vanuit Groeikracht Cosun bieden wij een gratis N-mineraalmeting per perceel aan. Lees hieronder de voorwaarden en meld je vandaag nog aan!

JA, IK MELD ME AAN
VEELGESTELDE VRAGEN

Wat zijn de voordelen van een N-mineraalmeting?
Deze meting geeft je informatie over de stikstofniveaus in je bodem op verschillende dieptes. Met de uitslag van jouw perceel kun je in gesprek met je teeltadviseur over het optimaliseren van de teelt in 2024. Dit helpt je om slimmer te bemesten, kosten te verlagen, uitspoeling te verminderen en je opbrengst te verhogen.

De rol van N-mineraalmetingen bij het halen van KRW-doelen
Als akkerbouwers staan we voor de grote uitdaging om in 2027 te voldoen aan de kwaliteitseisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Hieronder valt de nitraatnorm van maximaal 50 mg per liter grondwater. Als we de waterkwaliteit als sector niet tijdig op orde krijgen, volgen na 2027 mogelijk strengere generieke teeltmaatregelen. Om dit te voorkomen zullen we met elkaar grote stappen moeten zetten om de uitspoeling van nitraat van onze akkers te verminderen. De N-mineraalmeting helpt je om inzicht te krijgen in jouw teelt en wat er eventueel nog moet gebeuren om de waterkwaliteit te verbeteren. Daarmee werk je aan de toekomstbestendigheid van je bedrijf én van Cosun.

Door mee te doen praat je indirect mee met de overheid
Uit onder andere het Nitraatresidurapport 2022 van de Vlaamse Landmaatschappij en het rapport Het lot van stikstof uit gewasresten van Wageningen Plant Research blijkt dat de uitspoeling van nitraat bij bieten en cichorei lager is dan gemiddeld. Ondanks dat krijgen we als Cosun graag een totaalbeeld van al onze ABC-gewassen (aardappelen, bieten en cichorei), zodat we concreet weten voor welke uitdagingen we staan. Deze kennis helpt ons om met de overheid in gesprek te gaan over het voorkomen van nog strengere generieke maatregelen. Via de N-mineraalmeting laat je dus indirect jouw stem horen.

Voorwaarden van deelname
Je levert een product aan Cosun (Aviko, Cosun Beet Company of Sensus). Alleen de percelen waarvan de opbrengst is bedoeld voor Cosun mogen meedoen aan deze N-mineraalmeting.

  • Je kan met 1 perceel per teelt meedoen. Je kunt dus met maximaal 3 percelen meedoen.
  • Je hebt een volledige teeltregistratie op het gebied van bodem en bemesting. Deze registratie deel je met Cosun.
  • Je gaat akkoord met het delen van de monstername uitslag met Cosun. De uitslag wordt alleen gebruikt voor je eigen bedrijf. In gesprekken met derden gebruikt Cosun alleen geanonimiseerde gegevens die niet zijn te herleiden tot een perceel of bedrijf.

Wil je eerst meer informatie?
Neem contact op met Huub van der Velden (Projectleider) via huub.van.der.velden@cosun.com
of 06-12088798.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd