Milieubelastingskaart voor gewasbeschermingsmiddelen in de cichoreiteelt

2 mei 2022

Een milieubelastingskaart voor gewasbeschermingsmiddelen in de cichoreiteelt is gemaakt in opdracht van Sensus en het project ‘Schoon Water voor Brabant’. Sensus wil cichoreitelers helpen ook in de toekomst de teelt goed rond te kunnen zetten. Dit kan onder andere door te kiezen voor minder milieubelastende middelen in combinatie met bijvoorbeeld mechanische onkruidbestrijding.

Het project Schoon Water heeft als doel om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Het is een initiatief van Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland, ZLTO en RIWA-Maas.

Met de Milieubelastingskaart is het mogelijk om gewasbeschermingsmiddelen te vergelijken op het risico voor uitspoeling naar grondwater, waterleven in de sloot, bodemleven en nuttige organismen zoals natuurlijke vijanden van plaaginsecten, bijen en hommels. Ook geeft deze kaart informatie over de risico’s voor de persoon die middelen toepast. U kunt de kaart hier downloaden.

In uw teeltregistratie in Dacom kunt u eenvoudig per perceel een milieumeetlatrapportage genereren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Sensus Agro: agro@sensus.nl

 

 

MBP kaart cichorei

Andere nieuwsberichten

Nieuws
11 juni 2024

Weer meer zichtbaar in CropX/Dacom.

Nieuws
31 mei 2024

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig