Najaarsgrondbewerking op klei- en zavelgronden

1 november 2020

Op klei- en zavelgronden is het nuttig om de hoofdgrondbewerking in het najaar uit te voeren. Hierdoor krijgt de toplaag de tijd om te verweren, zodat in het voorjaar een goed verkruimeld zaaibed kan worden aangelegd.

Ploegen of spitten?

Belangrijk is dat de grond voldoende diep wordt bewerkt en vlak wordt weggelegd. Dit resultaat kan zowel met een ploeg als een spitmachine worden bereikt. Het best wordt na de bewerking de grond niet meer bereden. Met een snedemixer aan de ploeg of een rotoreg aan de spitmachine kan de grond vlakker worden gelegd zonder dat hiervoor een extra gang over de bewerkte grond nodig is. Als het door rijsporen niet mogelijk is de grond voldoende vlak weg te leggen, kan het helpen om de bewerking dwars op de rijsporen uit te voeren of een egaliserende grondbewerking te doen vlak voor het ploegen of spitten.   

Bodemomstandigheden

Bij een grondbewerking onder te natte omstandigheden is de kans groot dat schade ontstaat door versmering van de grond. Dit kan de groei van de cichorei later in het groeiseizoen erg belemmeren en tot horizontaal groeiende wortels leiden. 

Grondbewerking in het voorjaar

Afgelopen seizoen zijn goede resultaten behaald met het laten overwinteren van een groenbemester. De structuur van de grond was na bewerking in het voorjaar beter, echter was dit mede te wijten aan het ontbreken van vorst en zeer drogende wind, waardoor najaarsgeploegd land buitengewoon slecht van structuur was. De afhankelijkheid van droog weer is groter bij voorjaarsgeploegd land en geeft daardoor een extra onzekerheid of het lukt om de cichorei op tijd te zaaien.

Nawerking herbiciden

Let op dat bepaalde (bodem)herbiciden die in de voorgaande teelt werden toegepast door hun lange nawerking schade aan de cichoreiplanten kunnen veroorzaken. Een kerende of voldoende intensieve grondbewerking kan ervoor zorgen dat de kans op schade wordt geminimaliseerd. Indien een herbicide een lange nawerking heeft, staat dit vermeld op het etiket.

Contact:

Jan-Kees Boonman (IRS)

boonman@irs.nl

06-15102439

foto1

Foto 1: Met een vorensnijder of snedemixer kan een vlakker resultaat bereikt worden zonder dat hiervoor een extra gang over de bewerkte grond nodig is (Foto: IRS)

foto2

Foto 2: Als in de lengterichting van de rijsporen wordt geploegd, is het niet altijd mogelijk om een vlak ploegresultaat te behalen (Foto: IRS)

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd