Nieuw in 2022: Priming van cichoreizaad

23 september 2021

Vanaf 2022 zal het zaad van kweker Florimond Desprez geprimed geleverd worden. Dit betreft de rassen Rhodonite, Benulite en Heliotrope. In dit bericht informatie met betrekking tot priming van cichoreizaad.

Wat is priming?

Met priming wordt het activeren van het kiemingsproces van het zaad bedoeld. Priming vindt onder gecontroleerde omstandigheden voorafgaand aan het zaaien in de fabriek plaats. Het zaad wordt in de gelegenheid gebracht om tot een bepaald niveau vocht op te nemen, zodat de kieming op gang komt. Dit proces wordt tijdig stopgezet door het zaad zorgvuldig terug te drogen. Nadat het primingsproces is afgerond wordt het zaad gepilleerd en verpakt.

Effect van priming

Het voornaamste effect van priming is dat het zaad in het veld sneller en uniformer kiemt. Bij lagere temperaturen zal het zaad makkelijker tot kiemen komen. Ook heeft het zaad minder lang vocht nodig om te kiemen. Als het zaad voldoende temperatuur en vocht krijgt, is het effect van priming in het veld minder duidelijk. Volledig drooggevallen zaden zullen, net als wanneer deze niet-geprimed zijn, pas kiemen wanneer er voldoende neerslag valt of beregend wordt.  

Voordelen van priming voor de teelt

Het is bekend dat bij de teelt van cichorei de kieming en opkomst niet altijd naar wens verloopt, vaak doordat de weersomstandigheden in de periode tussen zaai en opkomst niet optimaal zijn. Door zaad te primen wordt de invloed van de weersomstandigheden op de kieming verkleind, aangezien meer zaden zullen kiemen bij lagere temperatuur en kortere periode vocht. 

Onveranderd zaaiadvies

Ongeacht of u gebruikt maakt van geprimed zaad, blijven de bestaande zaaiadviezen gelijk. Het blijft belangrijk om ondiep te zaaien in vaste, bij voorkeur vochtige, grond. Vroeger zaaien wordt beslist afgeraden doordat dit een het risico op schieters aanzienlijk verhoogd. Geprimed zaad is bedoeld om in het jaar van afname te zaaien. Het verzaaien van overgebleven zaad het jaar nadien wordt afgeraden.

Contact:

Jan-Kees Boonman

boonman@irs.nl

06-15102439

Foto 1: Een gekiemd cichoreizaadje (met experimentele witte pillering). Bij geprimed cichoreizaad zal de kieming sneller verlopen, met lagere temperatuur en een kortere periode vocht. De kiem van cichorei zal altijd eerst naar beneden groeien. Als deze direct kan doordringen in de vaste grond, is het risico op verdroging van de kiem nog minimaal. Hierom blijft ondiep zaaien op vaste ondergrond, ook bij geprimed zaad, essentieel.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
11 juni 2024

Weer meer zichtbaar in CropX/Dacom.

Nieuws
31 mei 2024

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig