Onkruidbestrijding bij droge omstandigheden

1 juni 2023

Met de huidige droge weersomstandigheden is de effectiviteit van herbiciden een stuk lager dan verwacht mag worden. Dit geldt zowel voor contact- als bodemherbiciden. Als het droge weer voort blijft duren, is de kans groot dat ook mechanische onkruidbestrijding nodig is voor een goede onkruidbestrijding.

Bespuitingen in SU-tolerante rassen

In sulfonyl-urea tolerante rassen is het ondanks de droogte wel aan te raden om bespuitingen met contactherbiciden uit te blijven voeren. Het is daarbij belangrijk om de bespuitingen met Safari en/of Titus op een moment uit te voeren dat er wat dauwvocht aanwezig is. Dit is vaak in de vroege ochtenduren het geval (tot circa 7.00 uur). De effectiviteit van deze bespuitingen zal zeker niet zo hoog zijn als bij spuiten onder vochtige omstandigheden, maar het zorgt wel voor verzwakking van de aanwezige onkruiden. Indien later mechanische onkruidbestrijding wordt ingezet, laten deze verzwakte onkruiden zich gemakkelijker bestrijden. Bij zowel Safari als Titus is het nu aan te raden de dosering uitvloeier te verhogen naar de bovenkant van de etiketdosering.

Bespuitingen in standaard rassen

In standaard rassen, waar qua contactherbiciden enkel lage doseringen Safari mogelijk zijn, is het de twijfelachtig of deze bespuitingen op dit moment de moeite lonen. Het advies is om deze bespuitingen enkel door te zetten bij hoge druk van kamille, klein kruiskruid of zwarte nachtschade. Een kort interval (max. 7 dagen) is hierbij aan te raden en een dosering van 10 gram Safari per hectare is het maximum per bespuiting.

Effectiviteit bodemherbiciden beperkt

Het toevoegen van bodemherbiciden heeft op dit moment een beperkte meerwaarde. Aangezien op veel percelen het gewas nog lang niet gesloten is, kunnen deze bodemherbiciden beter nog even achter de hand worden gehouden. Wellicht dat binnenkort de weersomstandigheden veranderen, zodat onder betere condities gespoten kan worden.

Indien grassen of een stuifdek bestreden moet worden, zijn de omstandigheden nu ook niet ideaal. Eveneens geldt dat voor deze bespuitingen met een specifiek grassenherbicide (m.n. Centurion Plus of Fusilade Max) het dauwvocht in de vroege ochtenduren benut moet worden voor optimale effectiviteit. Indien het mogelijk is om de bespuiting uit te stellen, is dit momenteel overigens de beste beslissing.

Mechanische onkruidbestrijding

In tegenstelling tot chemische onkruidbestrijding, zijn de huidige weersomstandigheden voor mechanische onkruidbestrijding wel gunstig. Echter, op veel percelen is het groeistadium van het gewas nog niet ver genoeg gevorderd om te kunnen starten met schoffelen of eggen. Schoffelen is mogelijk zodra het jonge cichoreigewas niet te veel wordt ondergedekt met grond. Vooral als gezaaid is met kluitenruimers is dit risico aanwezig. Indien de plantjes wel worden ondergedekt met grond, is de kans aanwezig dat deze hier niet meer onder vandaan kunnen groeien. Voor vingerwieders is het over het algemeen nu nog te vroeg. Eggen is met lage rijsnelheid en veerspanning mogelijk vanaf het vierbladstadium. Bij verdere ontwikkeling van het gewas, is een hogere intensiteit mogelijk zodat de effectiviteit toeneemt.  

Verdere informatie over mechanische onkruidbestrijding in cichorei, is te vinden in de handleiding mechanische onkruidbestrijding

Contact:

Jan-Kees Boonman (IRS)

boonman@irs.nl
06-15102439

Foto 1. Droge omstandigheden lenen zich voor schoffelen. Bij cichorei kan gewasveilig geschoffeld worden als de cichoreiplanten niet worden ondergedekt met grond. In een jong gewas zijn bladbeschermers en exacte sturing belangrijk om gewasveilig te kunnen werken.

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
11 juni 2024

Weer meer zichtbaar in CropX/Dacom.

Nieuws
31 mei 2024

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig