Onkruidbestrijding kort na opkomst

30 april 2021

Haast alle cichorei is afgelopen weken gezaaid. Ondanks het koude weer, lijkt de opkomst over het algemeen goed te zijn. Vanaf opkomst is het belangrijk uw perceel regelmatig te controleren op onkruid. Om dit succesvol te bestrijden met de huidige toegelaten herbiciden, is het nodig om deze onkruiden in een klein stadium aan te pakken.

Chloorprofam niet meer toegelaten

Tot vorig jaar kon chloorprofam worden ingezet. Aangezien deze toelating is ingetrokken, is een bespuiting met dit herbicide dit jaar niet mogelijk. Hierdoor zijn de mogelijkheden verminderd, waardoor de middelen die er zijn nog gerichter moeten worden ingezet.

Inzet van contactherbiciden

In een standaard ras is Safari (of Shiro) de enige beschikbare herbicide met contactwerking op bovenstaand onkruid. Pas het middel toe op klein onkruid met een kort interval. De dosering is 7-10 gram per hectare. Safari zorgt in een standaard ras altijd voor enige groeiremming, wat kan leiden tot opbrengstreductie. Spuit dit middel daarom alleen wanneer onkruiden voorkomen waar dit herbicide een werking op heeft, zoals herik, kamille en klein kruiskruid.

Sulfonyl urea tolerante rassen kunnen hogere doseringen Safari verdragen, per bespuiting 15-20 gram per hectare. Daarnaast kan in deze rassen Titus worden gespoten (35-40 gram per hectare). Beide herbiciden zorgen in deze rassen nagenoeg niet voor groeiremming, zolang de maximum dosering niet wordt overschreden.

Voor een voldoende werking is het belangrijk dat gespoten wordt bij hoge luchtvochtigheid (RV minimaal 70%). Voeg aan zowel Safari als Titus altijd een uitvloeier toe.

Inzet van bodemherbiciden na opkomst

Aan elke bespuiting kan veilig Kerb Flo worden toegevoegd (0,25-0,5 liter per hectare), zodat de totale hoeveelheid wordt aangevuld tot maximaal 3,75 liter per hectare. Vanaf het moment dat er geen planten meer boven zullen komen, is het mogelijk te starten met toepassing van AZ 500. Start bij de eerste bespuiting met een dosering van 40-50 ml per hectare. Vul het middel aan tot maximaal 200 ml per hectare in drie bespuitingen. Vanwege kans op bladverbranding de laatste bespuiting uiterlijk in het zesbladstadium. AZ 500 kan in één bespuiting gemengd worden met Safari of Titus. Dit geldt niet voor Frontier Optima of Dual Gold. Menging van deze bodemherbiciden met zowel Safari, Titus en/of AZ 500 zorgt vaak voor bladverbranding en groeiremming. Spuit zowel Frontier Optima als Dual Gold bij voorkeur in een aparte bespuiting en bovendien op zijn vroegst in het tweebladstadium van de cichorei.   

Reductie van herbicidengebruik

Gebruik van herbiciden na opkomst zorgt vaak voor enige groeiremming. Het verminderen van het gebruik hiervan kan zodoende bijdragen aan een hogere inulineopbrengst. Echter zullen onkruiden dan wel op een andere manier moeten worden bestreden. Op klei-, zavel- of lössgronden kan door een goede werking van Bonalan en Kerb Flo de kieming van onkruiden na opkomst dusdanig laag zijn, dat het aanvaardbaar is om aanvullende bespuitingen achterwege te laten. Op zand- en dalgronden is dit vaak niet aan de orde. Let er vooral op of de onkruiden in of tussen de gewasrijen staan. Onkruiden tussen de rijen kunnen later met een schoffelmachine prima mechanisch bestreden worden. Onkruiden in de rij kunnen met een wiedeg of onkruidbrander worden bestreden, echter kunnen deze technieken pas worden ingezet als de cichorei voldoende ver ontwikkeld is (> 3-4e bladstadium). Door enkele bespuitingen met contactherbiciden de onkruiden te verzwakken totdat dit gewasstadium bereikt is, kan de effectiviteit van deze mechanische technieken aanzienlijk verhoogd worden.

Meer informatie

Zie voor meer informatie hoofdstuk 5 van Cichopedia en het onkruidbestrijdingsadvies op cichorei.nl

Contact:

Jan-Kees Boonman

boonman@irs.nl

06-15102439

Bestrijd onkruiden in het kiembladstadium. Verder ontwikkelde onkruiden zijn in cichorei nauwelijks (chemisch) te bestrijden (Foto: IRS)

 

 

Advies onkruidbestrijding

Andere nieuwsberichten

Nieuws
1 juni 2023

Onkruidbestrijding bij droge omstandigheden

Nieuws
16 mei 2023

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
3 mei 2023

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar