Pas op voor slakken in cichorei na beregenen!

22 april 2020

Zodra de eerste planten van cichorei bovenkomen, is het oppassen voor slakken. Dit geldt voor alle percelen, ook al is het droog. Op percelen waar beregend wordt voor de opkomst is de kans op schade het grootst.

Schade

Slakken veroorzaken vooral schade in het kiemblad- tot tweebladstadium. Daarna is er soms nog wel vreterij door slakken aan de planten zichtbaar, maar dit leidt dan niet meer tot plantwegval. Op zavel-, lichte klei- en lösspercelen met groenbemester(s), koolzaad, spruiten, graszaad, karwij of luzerne als voorvrucht of op percelen met een niet-kerende grondbewerking dient u extra alert te zijn. Soms zijn de slakjes echter zo klein (0,5 cm groot) dat ze heel moeilijk te vinden zijn. Slijmsporen zijn een aanwijzing voor de aanwezigheid van slakken.

Bestrijding

Mocht u slakken(schade) zien in uw cichoreiperceel dan kunt u schade beperken door slakkenkorrels (7 kg/ha Derrex, Iroxx of Sluxx HP) toe te dienen. Doe dit bij voorkeur in de avonduren. Vaak komen slakken vanuit de perceelsranden en komt slakkenschade ook alleen daar voor. In dat geval is toepassen van slakkenkorrels aan de randen voldoende. Strooi geen slakkenkorrels net voor een regenbui of het beregenen.

Meer informatie over slakken kunt u ook lezen in Cichopedia of in het Bodemplagenschema.

Vragen:

Elma Raaijmakers (IRS)

0165-516074

raaijmakers@irs.nl

Schade door slakken kan al ontstaan in het kiembladstadium. Op deze foto is slakkenspoor zichtbaar. Hieraan is de aanwezigheid van slakken te herkennen (foto: IRS).

Andere nieuwsberichten

Nieuws
1 juni 2023

Onkruidbestrijding bij droge omstandigheden

Nieuws
16 mei 2023

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
3 mei 2023

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar