Schade door houtduiven voorkomen

2 mei 2022

Houtduiven pikken aan de bladeren of het groeipunt van de cichorei. Hierdoor blijft de ontwikkeling van de planten achter, kan het gewas later sluiten en dit kan opbrengst kosten.

Gebruik afweersystemen, geurmiddelen werken niet

Om te zorgen dat duiven minder schade doen is het zaak zoveel mogelijk gebruik te maken van bijvoorbeeld vogelverschrikkers, linten en knalapparaten. Het advies is om ze al vanaf de opkomst te plaatsen en niet pas zodra de houtduiven al op het perceel aanwezig zijn. In België zijn proeven gedaan en daaruit bleek dat het gebruik van geurmiddelen niet leidt tot een goed effect. Lees meer hierover en over de diverse afweersystemen in ‘Houtduiven: hoe kunnen we cichorei beschermen?’.

Daarnaast staan houtduiven op de nationale vrijstellingslijst voor schadebeheersing. Hierdoor mag op houtduiven worden geschoten als ze schade veroorzaken. Laat u echter altijd informeren over de laatste stand van zaken in uw eigen provincie. Meld faunaschade bovendien altijd. Zie hiervoor de website van ‘FaunaSchade Registratie’.

Vragen:

Elma Raaijmakers
0165 – 516074
raaijmakers@irs.nl

 

Foto 1. Schade door houtduiven (foto: IRS).

Foto 2. Knalapparaat om duiven te verjagen. Een apparaat wat knallen in verschillende richtingen geeft, is het meest effectief (foto: IRS).

Andere nieuwsberichten

Nieuws
11 juni 2024

Weer meer zichtbaar in CropX/Dacom.

Nieuws
31 mei 2024

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig