Sensus Overzaai Support regeling 2022

23 februari 2022

Basisvoorwaarden:

  • Teler dient perceel vóór 1 maart 2022 ingetekend te hebben en gekoppeld te hebben aan het cichoreicontact 2022 in Dacom (online cichoreiteeltregistratie).
  • Teler dient binnen drie dagen na zaai de zaaidatum te hebben geregistreerd in Dacom (online teeltregistratie).
  • Teler dient zich uiterlijk 1 juni 2022 voor deelname aan deze regeling te hebben gemeld bij Sensus.

Indien in de weken na zaai blijkt dat kieming en opkomst hebben geleid tot een onvoldoende stand van het gewas, en de verwachting is dat deze stand niet verbeterd:

  • Teler overweegt een her-zaai, waarbij uiteraard de oorzaak van mislukking van de eerste zaai is weggenomen,
  • Teler vraagt overzaaiadvies aan teeltbegeleider Sensus (CZAV, Agrifirm, Mialvit, CAV Agrotheek)
  • Na positief advies teeltbegeleider besluit teler over te zaaien en roept het hiervoor benodigde zaad af bij Sensus Agro. Hiervoor is alleen nog beschikbaar zaad beschikbaar (niet alle rassen zijn dan nog beschikbaar evenals wel of niet behandeld met insecticide).
  • Teler ontvangt het voor overzaai benodigde zaad tegen een gereduceerde prijs (-/-50% van de in de bestellijst genoemde prijzen). De kosten voor het voor overzaai afgenomen zaad worden, evenals het voor de eerste zaai afgenomen zaad, door teler via de cichorei afrekening van de op contract 2022 geleverde cichorei betaald (verrekening).
  • Disclaimer: alle overige met her-zaai gepaard gaande kosten zijn voor rekening teler. Uitdrukkelijk is hierbij vastgesteld dat Sensus enkel en alleen 50% van de kosten voor het zaad voor overzaai voor haar rekening neemt en alleen indien aan alle geldende voorwaarden is voldaan. Sensus aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid voor welk risico dan ook en handelingen die met betrekking tot/ten gevolge van deze regeling worden uitgevoerd.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
11 juni 2024

Weer meer zichtbaar in CropX/Dacom.

Nieuws
31 mei 2024

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig