Start contractering cichorei 2022

17 september 2021

In week 38 start de contractering van cichorei voor 2022. Telers ontvangen automatisch een link in hun mailbox. Voor 2022 voorziet Sensus verdere groei van de afzet waarvoor meer cichorei nodig is. Doordat hiermee ook het resultaat van Sensus verbeterd, kan eerder dan voorzien teruggegaan worden naar een hoger prijsniveau voor de cichorei. 

De contractvoorwaarden zijn voor meerdere jaren afgesproken (2020-2022) en blijven ongewijzigd. We constateren echter dat het cichoreiteeltrendement onder druk staat en dat grondstofzekerheid en loyale telers cruciaal zijn om de groeidoelstelling te realiseren. We betalen daarom bovenop de bestaande driejarige afspraak een aanvullende toeslag op het cichoreicontract 2022 van €10 per ton (voor contractaanvragen die na 1 nov 2021 bij ons binnenkomen is deze toeslag €8/t).

Bonalan

Bonalan mag in 2022 in de teelt van inulinecichorei ingezet worden. Bonalan zit in een traject voor Europese her-toelating, maar dit heeft vertraging opgelopen. Bonalan kan een relevante basis zijn voor een onkruidbeheersingsstrategie met minder chemie na opkomst.

Sensus onderstreept de goede mogelijkheden die er in cichorei zijn voor mechanische onkruidbeheersing. Het afgelopen jaar hebben we, mede in Cosun Groeikracht verband, aankoop en inzet ondersteund van wiedeggen, precisieschoffelapparatuur en de onkruidtrekker van Klünder. Dit programma om sneller meer mechanische onkruidbeheersing in de praktijk toegepast te krijgen zullen wij continueren.

Nieuwe rassen

Voor 2022 zijn er, naast het in 2021 nieuw geintroduceerde ras Ormandy, twee nieuwe cichoreirassen beschikbaar: Oratorio en Heliotrope. Meer informatie vinden de telers op CichoreiNet. Ook nieuw in 2022 is dat alle zaden van zaaizaadleverancier Florimond Desprez geprimed zullen zijn.

Mocht er dan toch iets mis gaan met de opkomst van de cichorei, wat we niet hopen natuurlijk, dan is het goed om te weten dat de in 2021 geïntroduceerde Sensus Overzaai Support regeling in 2022 zal worden gecontinueerd. Deze regeling voorziet in het vergoeden van 50% van de zaadkosten voor herzaai (onder voorwaarden).

Positieve ontwikkelingen die gaan helpen om het cichoreiteeltrendement verder omhoog te brengen!

Met cichorei kies je voor een robuust gewas in je bouwplan, voor risicospreiding en voor de zekerheid van onze contractvoorwaarden.  Met daarbij in 2022 een €10/t verhoogd prijsniveau. Met aandacht voor de teelt en de nieuwe mogelijkheden om de teeltopbrengst te verbeteren is cichorei ook in het bouwplan van 2022 een logische  keuze!

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd