Stikstof en kalium belangrijk voor cichorei

22 maart 2018

Voor cichorei belangrijke nutriënten zijn stikstof en kalium. In de komende weken komt bemesting met deze nutriënten weer in beeld.

Bescheiden N-gift

De optimale stikstofgift voor cichorei bedraagt slechts 50 tot 70 kg N per hectare. Bij hogere giften daalt de financiële opbrengst door een lager inulinegehalte. Bovendien neemt dan de kans op bladvuur toe.

Op lichte gronden kunt u kiezen voor beperkte hoeveelheid dierlijke mest. De hoeveelheid werkzame stikstof in de mest kunt u uitrekenen met de werkingscoëfficiënt. Bij voorjaarstoediening is die voor rundveedrijfmest ongeveer 55%, voor varkensdrijfmest ongeveer 80%.

Als u 60 kg N per hectare wil geven, betekent dit bij een gemiddeld stikstofgehalte van de mest een gift van 27 ton per hectare rundveedrijfmest of 11 ton per hectare varkensdrijfmest.

Hoge kaliumopname

Cichoreiwortels nemen veel kalium op, gemiddeld 200 tot 250 kg K2O per hectare. Als u de kaliumgift hierop afstemt, bent u er zeker van dat de kaliumvoorziening van zowel bodem als gewas in orde is. Geeft u kunstmestkalium en wordt deze niet door de bouwvoor gewerkt, doe dit dan meer dan twee weken voor het zaaien. Daarmee voorkomt u mogelijke zoutschade. Eventueel kunt u de kalium ook nog na opkomst geven, als de cichorei de eerste echte blaadjes heeft.

Als u drijfmest aan uw gewas wilt geven, is rundveedrijfmest vanwege zijn relatief hoge kaliumgehalte (ten opzichte van het stikstofgehalte) geschikter dan varkensdrijfmest.

                      

Een afgemeten bemesting met stikstof en kalium draagt bij aan een mooi cichoreigewas.(Foto:IRS)

Contact:

Peter Wilting

wilting@irs.nl

06-53927388

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd