Streef naar gezond loof tot aan de oogst

18 juli 2022

In de maanden juli en augustus maakt cichorei over het algemeen veel loof aan. Dit cichoreiloof kan worden aangetast door bladschimmels en -bacteriën, de belangrijkste zijn meeldauw, alternaria, roest, stemphylium en pseudomonas. Aangetaste bladeren zijn minder productief dan gezond blad. Om de schade van bladschimmels te beperken zijn meerdere fungiciden beschikbaar, allen met preventieve werking. Tegen bacteriën die het blad aantasten zijn geen effectieve middelen beschikbaar.  

Omstandigheden voor infectie
Van meeldauw is bekent dat deze in cichorei voor enige tot aanzienlijke opbrengstschade kan zorgen. Of meeldauw ontstaat is seizoensafhankelijk: de schimmel gedijt het best bij warm weer overdag en dauwnatte nachten. Onder die omstandigheden kan meeldauw zich zeer snel ontwikkelen. Er zijn geen verschillen in infectiedruk tussen teeltgebieden of grondsoort bekend van meeldauw. Andere bladschimmels zoals alternaria, roest en stemphylium ontwikkelen zich vooral bij lange bladnatperioden. Dit geldt ook voor de bacterieziekte bladvuur, die wordt veroorzaakt door een pseudomonas bacterie. Bekijk in Dacom het besmettingsgevaar voor meeldauw, om een bespuiting in te plannen. 

Beschikbare middelen
De volgende fungiciden zijn toegelaten en worden geadviseerd voor de beheersing van bladschimmels:

middel

advies dosering

max. toepassingen

interval (dagen)

veiligheidstermijn (dagen)

Amistar Top

1 l/ha

2x

21

30

Flint

0,25 kg/ha

2x

21

21

Signum

1 kg/ha

2x

14

14

 

Naast de bovengenoemde middelen zijn verder meerdere (biologische) fungiciden toegelaten, welke vanwege beperkte effectiviteit niet actief worden geadviseerd.

Timing
Het is aan te raden het perceel vanaf gewassluiting regelmatig te controleren op bladschimmels. Aangezien de fungiciden een preventieve werking hebben, is het voor een optimale werking aan te raden de bespuiting niet langer uit te stellen dan tot het moment dat de eerste aantasting wordt waargenomen. Als vanaf 3 à 4 weken na de bespuiting nieuwe schimmelaantasting te zien is, kan een tweede bespuiting uitgevoerd worden. Het beste is om hierbij de gebruikte fungiciden af te wisselen.  

Rendement
Het rendement van een bladschimmelbespuiting hangt veel af van het oogstmoment. Wordt de cichorei in de maand september geoogst, dan wordt een bladschimmelbespuiting enkel geadviseerd als er rond half juli al aantasting te zien is. Wordt de cichorei in de maand oktober geoogst, dan is het aan te raden om minimaal één bespuiting preventief uit te voeren. Staat de oogst van de cichorei voor tweede helft van de campagne (vanaf begin november) gepland, dan is het aan te raden om een eventuele tweede bespuiting uiterlijk half september uitgevoerd te hebben. Na half september neemt de vitaliteit van het bladapparaat vaak snel af, waardoor de opname van fungiciden niet meer optimaal is.

Voor meer informatie lees paragrafen 6.4 bladschimmels en 6.6 bacterieziekten van de Cichopedia teelthandleiding op Cichoreinet.

Contact:
Jan-Kees Boonman
IRS
boonman@irs.nl
06-15102439

Foto 1: Echte meeldauw in cichorei (foto: IRS)

Foto 2: Bladvuur door pseudomonas bacterie. Deze aantasting kan niet bestreden worden met een bespuiting (foto: IRS)

Andere nieuwsberichten

Nieuws
1 juni 2023

Onkruidbestrijding bij droge omstandigheden

Nieuws
16 mei 2023

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
3 mei 2023

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar