Tips voor een geslaagde cichoreioogst

6 september 2022

De verwerkingscampagne van Sensus start begin september, waardoor het rooiseizoen binnenkort zal aanvangen. Cichorei wortelt diep en is relatief breekbaar, waardoor de oogst aangepaste rooimachines en vakmanschap vergt. In dit bericht enkele tips die kunnen helpen bij een geslaagde oogst.

Koppen niet nodig
Ontblader enkel met de ontbladeraar, eventueel gevolgd door een poetseras met rubberen klepels. Nakoppers of scalpeurs zijn niet nodig. Doordat de kophoogte van cichorei, in vergelijking met suikerbieten, egaler is, is de juiste hoogteinstelling van de ontbladeraar relatief gemakkelijk te bepalen. Sensus hanteert de volgende condities: 75% van de wortels met bladstelen korter dan 2,5 centimeter en geen bladresten langer dan 5 centimeter.  

Licht de wortel verticaal uit de grond
Zeker de punt van de cichoreiwortel is breekbaar. Om de wortel toch in zijn geheel te kunnen rooien, is het belangrijk dat deze zo verticaal mogelijk uit de grond gewerkt wordt. Dit lukt het best door ervoor te zorgen dat:

 • de rooielementen exact de rijen volgen;
 • de rooidiepte voldoende is (minimaal 12 centimeter);
 • de afstand tussen de uiteinden van de rooischaren of -wielen tussen de 2,0 en 3,5 centimeter is;
 • de rijsnelheid en de snelheid van de rooischaren of -wielen op elkaar is aangepast.

Woelen als wortels te vast in de grond zitten
Als de grond dusdanig hard is dat de rooischaren of -wielen de grond niet in kunnen, of te langzaam gereden moet worden voor voldoende vulling van de rooier, is het loswoelen van de wortels een optie. Hiermee komen de wortels losser in de grond te staan en wordt de grond losser gemaakt waardoor de rooier gemakkelijker de grond in komt. Indien gewoeld wordt zijn de volgende punten belangrijk:

 • ontblader altijd voorafgaand aan het woelen;
 • voorkom dat grote kluiten losgewoeld worden;
 • zorg ervoor dat de wortels in de rij blijven staan.

Reinig voldoende maar beperk verliezen
Vanwege de breekbaarheid van de wortels is het aan te raden niet intensiever te reinigen dan strikt noodzakelijk. Het is belangrijk dat een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd aan de rooier, om het reinigingstraject minder intensief te maken:

 • reinigingszonnen met veel spijlen en een geloten buitenring;
 • geleidingsplaten in de rekken. Enkel verwijderen als extra reinigingscapaciteit nodig is;
 • bij een axiaalset de helft gladde rollen en indien mogelijk de ruimte tussen de rollen verkleinen in vergelijking met suikerbieten;
 • maximaal steek 40 millimeter bij opvoerbanden.

Als er bij het verladen gereinigd wordt, bijvoorbeeld door een muis of mobiele reiniger, lijkt het aantrekkelijk om met meer grondtarra te rooien. Toch is het aan te raden om bij het rooien voldoende te reinigen, aangezien grondtarra de ventilatie in de hoop beperkt.

Het toerental van de zonnen en axiaalrollen dient zo afgesteld te worden dat er voldoende doorvoer is maar het zeker niet ‘sneeuwt’ onder de rooier. De juiste afstelling is afhankelijk van de omstandigheden, waardoor deze pas in het veld vast te stellen is.

Transport naar de hoop
Beperk de valhoogten en het aantal keren overstorten, zodat de wortels zo min mogelijk beschadigd worden. Het inzetten van een overlaadwagen wordt bij cichorei door de extra overstort niet aanbevolen.

Controleer tijdens het rooien!
Controleer of de rooier over het gehele traject voldoende gesloten is, zodat verlies van hele wortels wordt voorkomen. Ga na of de diameter van het breukvlak van de wortels op de hoop niet groter is dan 2,5 centimeter. Controleer samen met de rooiermachinist de rooikwaliteit tijdens het werk (foto 1) en stel de rooier direct beter af als dat nodig is.

Zie voor uitgebreidere informatie over de oogst van cichorei hoofdstuk 7 van Cichopedia, bereikbaar voor cichoreitelers en -agenten op Cichoreinet.

Contact:
Jan-Kees Boonman
IRS
Tel: 06-15102439
boonman@irs.nl


Foto 1: Controleer de instelling van de rooischaren door de rooigeulen uit te vegen. De mate van puntbreuk is op deze manier gemakkelijk te bepalen. De rooigeul moet diep genoeg zijn, minimaal 12 centimeter.


Foto 2. Cichoreihoop en -rooier

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd