Tips voor verlading

10 september 2020

Optimale verlading van cichorei is in uw en ons belang. U heeft hier ook zelf invloed op. Zorg dat de de ligging en breedte van de hoop zodanig is dat deze vlot kan worden gereinigd en op de vrachtwagen geladen. Kijk op CichoreiNet voor uitgebreidere instructies. Het reinigingsresultaat verbetert aanzienlijk als de wortels droog zijn. Voorkom dat de hoop nat regent door de hoop af te dekken met vliesdoek (bijv. Toptex) en steek een thermometer in de hoop om te zien of er broei optreedt. Bij warm en droog weer het vliesdoek (tijdelijk) verwijderen.

Om maximaal voordeel te hebben van de reiniger bij verlading, dient u ook op de rooier zo goed mogelijk te reinigen. Losse grond in de bewaarhoop moet voorkomen worden omdat dit de natuurlijke venitaltie beperkt en eerder zal leiden tot broei. Ga ook niet sneller rijden met de rooimachine want dit leidt tot meer puntbreuk en meer tarra. Blijf zoeken naar het optimum om het cichoreiverlies en de tarra zo veel mogelijk te beperken. Benut vooral de dagen met gunstige rooiomstandigheden. Maak tijdig een planning om onder goede omstandigheden te kunnen rooien en stem vooraf met uw agent af of het geplande afanemschema nog actueel is.

Bij de verlading met een reiniger of cichoreimuis moet gezocht worden naar de optimale instelling tussen enerzijds de maximale tarrareductie en anderzijds het acceptabele cichoreiverlies. De vakbekwame machinist weet hoe hij dit moet doen. Heeft u hierover twijfels, aarzel dan niet om ons te raadplegen.

foto

Verlading van de cichorei met de cichoreimuis. (foto:Kuunders)

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd