Topopbrengst alleen op toppercelen mogelijk

23 september 2016

De perceelskeuze is één van de meest bepalende factoren voor de uiteindelijke inulineopbrengst. Alleen op geschikte percelen is een hoge opbrengst haalbaar. Wat voor percelen dat zijn, wordt in dit bericht toegelicht.

Op lichte grond

Geschikt zijn goed ontwaterde zand-, löss- en zavelpercelen. Op deze gronden is in het voorjaar meer vocht beschikbaar dan op zware klei. Hierdoor is de kans om een hoog plantaantal te halen veel groter. Verder is het op deze gronden beter mogelijk om een juist optimum te vinden tussen aanvaardbare rooiverliezen en grondtarra. Vandaar het advies om percelen te kiezen tot maximaal 17,5% lutum.

Ploeg of spit vlak

Een ongelijke ligging in het voorjaar betekent dat in het voorjaar de grond intensiever en dieper moet worden bewerkt, wat nadelig is voor het bereiken van een hoog plantaantal.

Een ploeg of spitmachine werkt nauwelijks egaliserend. Zorg er daarom voor dat voor de hoofdgrondbewerking het perceel vlak ligt. Dit kan door een bewerking met een vaste tand cultivator, liefst schuin of dwars op de ploegrichting. Pas als het vocht in de bouwvoor is uitgezakt kunt u zonder structuurbederf ploegen of spitten. Met een goede afgestelde ploeg of spitmachine kan vlak werk worden geleverd.

pH hoger dan 5

Cichorei groeit goed als de pH op het hele perceel voldoende hoog is (hoger dan 5). Een goede wortelontwikkeling is dan mogelijk. Hierdoor verloopt de opname van nutriënten beter en wordt er meer loof gevormd. Bijkomend voordeel is dat de plant weerbaarder is voor aaltjes. Bij een lage pH is het advies om bij voorkeur in het najaar te bekalken. De benodigde hoeveelheid kan berekend worden op de IRS-applicatie kalkbemesting.

Drainage en beregening

Dit jaar heeft aangetoond dat cichorei vrij veel water kan verdragen. Niettemin staat de groei stil als de grond verzadigd is. Dit wordt het eerst zichtbaar op lage en/of verdichte plekken in het perceel. De gewasgroei wordt geremd, wat ten kostte gaat van de opbrengst. Let dus op de ontwatering van het perceel door drainage en/of een juiste ligging (hoge, vlakke of bolle ligging). Op droogtegevoelige percelen is het voor een hoge opbrengst nodig dat er beregend kan worden.

Let op bodemstructuur

Wat de structuur betreft is cichorei een juffertje. Een optimale opkomst en groei is alleen mogelijk bij onverdichte bodemstructuur. De bodemstructuur wordt voor een belangrijk deel in het voorafgaande jaar bepaald. Kapot gereden percelen zijn dan ook niet geschikt om cichorei te telen in het daarop volgende jaar.

Voorvrucht en aaltjes

Een graangewas, bij voorkeur gevolgd door een goed ontwikkelde groenbemester, is over het algemeen een uitstekende voorvrucht. Rooivruchten (aardappelen, uien of bieten) zijn als voorvrucht geschikt bij een goede bodemstructuur na de oogst. Pas op met vlinderbloemigen (erwten, bonen), aardappelen en peen als voorvrucht. Een besmetting met Sclerotinia sclerotiorum (rattenkeutelziekte) kan zich in deze gewassen sterk uitbreiden, wat in cichorei een ernstige mate van wortelrot kan veroorzaken.

Cichorei groeit het best op percelen met een lage besmetting van wortelknobbelaaltjes, wortellesieaaltjes en vrijlevende wortelaaltjes. Een juiste perceelskeuze is alleen mogelijk als de aaltjessituatie bekend is. Neem bij twijfel een monster met incubatie. Schade is te voorkomen door cichorei te telen na een gewas wat deze aaltjes niet of nauwelijks vermeerdert, zie het aaltjesschema.nl. Zo is bij een besmetting met wortellesieaaltjes suikerbieten een veel betere voorvrucht dan aardappelen.

Vrij van wortelonkruiden

Kies een perceel dat vrij is van wortelonkruiden, zoals veenwortel, akker(melk)distel en hoefblad. Wortelonkruiden zijn vrijwel niet te bestrijden in cichorei. Verder heeft het de voorkeur om percelen te kiezen met een niet hoge druk aan zaadonkruiden.

                   

Figuur 1. Alleen bij een perceel dat aan alle eisen voldoet is een topopbrengst mogelijk (foto: IRS).

Figuur 2 . Kies een perceel is dat vrij is van wortelonkruid. Dit perceel is dus niet geschikt (foto: IRS).

Contact:

Marco Bom (IRS)

bom@irs.nl

06-27057831

Andere nieuwsberichten

Nieuws
1 juni 2023

Onkruidbestrijding bij droge omstandigheden

Nieuws
16 mei 2023

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
3 mei 2023

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar