Vernieuwde digitale teelthandleiding beschikbaar via CichoreiNet

23 maart 2020

De papieren teelthandleiding cichorei is nodig aan vernieuwing toe. Vanaf nu doen we dat digitaal.

Reeds bekende en nieuw ontwikkelde teeltkennis heeft alleen waarde als dit op de juiste wijze en op het juiste moment bij de telers van inulinecichorei voor Sensus komt. De vernieuwde interactieve digitale teelthandleiding, “Chicopedia” past hierin perfect! Cichoreitelers en cichoreiagenten hebben toegang tot “Chicopedia” via CichoreiNet. De hoofdstukken “Grondbewerking en zaaibedbereiding” zijn vanaf heden beschikbaar. De overige hoofdstukken worden in de loop van komend jaar geactualiseerd en komen op het moment beschikbaar dat ze actueel zijn in het teeltseizoen.

De teelt van inulinecichorei is een duurzame teelt. Behalve dat dit akkerbouwers helpt hun bouwplan te verbreden, waardoor de biodiversiteit toeneemt, kent de teelt een lage behoefte aan voedingsstoffen en geen grote ziekten, plagen en aantastingen. Het gewas is ook minder gevoelig voor schade door bodemaaltjes en bovendien vermeerdert het een aantal schadelijke aaltjes niet.

Er zijn veel inspanningen gericht op teeltverbetering. Verhoging van de inulineopbrengst per hectare cichorei, borging van dit hogere niveau en het vereenvoudigen van de teelt door het wegnemen van de complexiteiten op gebied van kieming, opkomst en onkruidbestrijding zijn de belangrijkste speerpunten. Het snel verkrijgen van een gesloten gewas met een voldoende en regelmatig plantbestand is cruciaal. Deze handleiding kan hiervoor de nodige hulp bieden.

Cichoreitelers kunnen voor Cichopedia inloggen op CichoreiNet.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd