Vlakke hoofdgrondbewerking cruciaal voor egale veldopkomst

22 november 2019

Door de vele neerslag zijn de omstandigheden momenteel niet ideaal voor het uitvoeren van een goede hoofdgrondbewerking op percelen waar in 2020 cichorei geteeld gaat worden. Ondanks de nattigheid blijft het op klei- en zavelgronden van belang om ruim voor de volgende teelt een hoofdgrondbewerking, bijvoorbeeld ploegen of spitten, uit te voeren. Hierdoor krijgt de grond de tijd om te verweren, zodat het in het voorjaar mogelijk is een ondiep, goed verkruimeld zaaibed aan te leggen.

Voor de teelt van cichorei is een voldoende diepe hoofdgrondbewerking van belang, zodat de wortel ongestoord de ondergrond in kan groeien. Daarnaast is een vlak resultaat cruciaal, aangezien dit een egale veldopkomst van het gewas in het voorjaar bevordert. Nu dit najaar door de natte oogstomstandigheden op veel percelen sporen zijn gereden, valt het niet mee om hier dit vlakke resultaat te behalen. Een ploeg of spitmachine heeft bovendien maar een beperkte egaliserende werking. Daardoor is het in deze situaties aan te raden de bewerking haaks op de sporen uit te voeren. Alternatief is om vooraf met een cultivator een ondiepe egaliserende bewerking uit te voeren. Voer deze bewerking echter zo kort mogelijk voor het ploegen of spitten uit zodat er geen regen in de bewerkte grond valt.

De grond egaliseren na de hoofdgrondbewerking is vaak niet ideaal, omdat de losgemaakte grond daarmee al snel teveel wordt aangedrukt. Op de rijsporen zal dit de groei van de wortel niet ten goede komen. Een snedemixer of vorensnijder op de ploeg is hier beter op zijn plaats. Hiermee kan zonder een extra gang over de bewerkte grond een egaler eindresultaat worden behaald.

Contact:

Jan-Kees Boonman (IRS)

boonman@irs.nl

06-15102439

Figuur 1: Als in de lengte richting van de rijsporen wordt geploegd, is het lastig om een vlak ploegresultaat te behalen. Ploegen haaks op de sporen óf een egaliserende voorbewerking is in deze situaties aan te raden. (Foto: IRS)

Figuur 2: Met een vorensnijder of snedemixer kan een vlakker resultaat bereikt worden zonder dat hiervoor een extra gang over de bewerkte grond nodig is. (Foto: IRS)

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
11 juni 2024

Weer meer zichtbaar in CropX/Dacom.

Nieuws
31 mei 2024

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig