Vloeibare PK-meststof bij zaai is rendabel

5 april 2018

Vloeibare PK-meststoffen met een lage EC, toegepast in de zaaivoor, kunnen de inuline-opbrengst verhogen. Uit driejarig onderzoek met 30 liter Quickstart PK per hectare kwam een gemiddelde meeropbrengst van 500 kg inuline per hectare (=3 ton wortels). Daarmee is de toepassing rendabel. De grootste meeropbrengst werd gevonden bij een vroege oogst (tot half oktober). Meer kunt u lezen in het artikel ‘Bemesting in de zaaivoor loont in cichorei’ in Akker (maart 2017).

Bijkomend voordeel is dat door de snellere begingroei het kiemplantje minder lang kwetsbaar is voor onderspatten op zavelgrond of verstuiving op zandgrond. Pas op dat er geen stikstofhoudende meststoffen worden toegepast in de zaaivoor: hierdoor wordt de zoutconcentratie te hoog en is er een grote kans op een lage veldopkomst. Ook het toedienen van vaste meststoffen in de zaaivoor worden om deze reden afgeraden.

Om een vloeibare meststof in de zaaivoor toe te kunnen passen moet de zaaimachine uitgerust zijn met een voorziening (tank, pomp, regeling voor de dosering en slangen). Vraag dit na bij uw loonwerker of overweeg zelf de aanschaf.

                         

Foto: zaaielement met zaaivoortoepassing voor vloeibare PK-meststoffen (foto: IRS).

Contact:

Marco Bom (IRS)

bom@irs.nl

06-27057831

Andere nieuwsberichten

Nieuws
1 juni 2023

Onkruidbestrijding bij droge omstandigheden

Nieuws
16 mei 2023

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
3 mei 2023

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar