Volop gebruik van internetconsulatie Nitraatrichtlijn

12 oktober 2021

Veel telers hebben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze kenbaar te maken via de internetconsultatie over het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Ook op social media spreken telers zich uit.

De voorgestelde maatregelen in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn grijpen hard in op de bedrijfsvoering van de telers. Zij maken zich grote zorgen over de continuïteit van de bieten- , aardappel-  of cichorei-teelt. En voor de continuïteit van hun gehele bedrijf. Zowel de verplichting van rustgewassen op alle grondsoorten als de onmogelijke datum van 1 oktober om vanggewassen te zaaien op zand- en lössgrond stuit op onbegrip en ongeloof. Deze maatregelen staan zeer ver van de praktijk. Ook na 1 oktober staan nog veel hectares cultuurgewassen volop te produceren en dus ook stikstof vast te leggen. Deze duurzame teeltwijze moet behouden blijven.
Telers nemen zelf al veelvuldig maatregelen die wel bij een goed landbouwpraktijk passen en effectief zijn.  Maatwerk is nodig in plaats van generieke maatregelen.  
Overigens wordt de zorg nog vergroot nu de minister ook tijd vrij moet maken om te participeren in de formatiebesprekingen, en dus minder tijd beschikbaar heeft voor de uiterst belangrijke landbouwdossiers.

Deze week, tot uiterlijk 17 oktober, is het nog mogelijk om een zienswijze in te dienen via de internetconsultatie. Maak daar nu gebruik van, nu het nog kan! Cosun faciliteert dit, klik daarvoor hier. Ook andere organisaties faciliteren dit. Van welke route u gebruikt maakt is niet belangrijk, wel dat u uw stem nu laat horen!

 

direct naar consultatieformulier 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd