Voortgang CHIC project

3 juni 2020

Sinds 2018 is Sensus deelnemer in het Europese CHIC project (www.chicproject.eu). Dit project heeft als doel om van cichorei, met behulp van nieuwe veredelingstechnieken, een multi-ingredienten bron te maken. Cichorei bevat namelijk naast inuline ook terpenen die cichorei zijn typische bittere smaak geven. Deze terpenen beschermen de plant tegen schimmels, bacteriën en andere plagen. Buiten de plant zijn deze terpenen ook actief en wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de toepassing van deze terpenen als ontstekingsremmers en medicijnen tegen kanker.

Aangezien veredelen van cichorei een lastig en langdurig proces, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe veredelingstechnieken, zoals CRISPR-Cas9. Met deze nieuwe technieken is het mogelijk om de veredeling te versnellen, waardoor het veredelde ras sneller beschikbaar zal zijn. In het CHIC project worden vier verschillende CRISPR-Cas9 technieken toegepast met verschillende mate van verandering van het cichorei DNA. In geen van de toegepaste technieken zal de veredelde cichorei DNA bevatten dat niet-cichorei-eigen is. In die zin wijken deze technieken dus af van de traditionele GMO-technieken waar vreemd DNA blijvend aanwezig is in de veredelde plant. De techniek selecteert het reeds aanwezige cichorei-DNA dat verantwoordelijk is voor bepaalde gewenste eigenschappen van de plant.

Cichoreicellen ontstaan met behulp van nieuwe veredelingstechnieken.

In het CHIC project is het gelukt om cichorei te maken die in veel mindere mate inuline tot suikers afbreekt bij veranderende externe omstandigheden (denk aan kou, droogte, etc.). Deze cichorei zou dus minder gevoelig moeten zijn voor bijvoorbeeld invallende vorst en daardoor in principe meer inuline per hectare kunnen leveren. Deze variant wordt nu verder onderzocht.

Eerste planten in de kas waar m.b.v. nieuwe verdelingsmethodes het enzym om inuline af te breken verlaagd is.

Daarnaast is er een variant gemaakt die meer nadruk legt op de aanmaak van specifieke terpenen.

Om een eventuele nieuwe cichorei variant volledig te benutten moet er een bijbehorend proces ontwikkeld worden waarbij beide ingrediënten (inuline en terpenen) optimaal gewonnen kunnen worden. Het ontwikkelen van de bijbehorende processen is de voornaamste taak van Sensus in dit samenwerkingsproject. Er zijn inmiddels een aantal processen op kleine schaal getest die zowel de terpenen als de inuline met een zo hoog mogelijke opbrengst kunnen winnen uit reguliere cichorei. Daarnaast ondersteunt Sensus de andere onderzoeksvragen en legt contacten met belanghebbenden in dit project, zoals bijvoorbeeld de cichoreitelers en afnemers van inuline. Dit Europese project levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de cichorei en cichoreiteelt en schetst het perspectief voor de teelt in de toekomst.

Dit project wordt gefinancierd door het EU Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie in het kader van subsidieovereenkomst N. 760891.

Contactpersoon:

Matthew de Roode

matthew.de.roode@sensus.nl

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd