Beperk de kaliumgift in cichorei

31 januari 2020

Cichorei is in staat om veel kalium op te nemen. Bij een gemiddelde wortelopbrengst wordt circa 200 tot 250 kg K2O per hectare afgevoerd. Echter uit onderzoek door het IRS zijn geen opbrengsteffecten van een kaliumbemesting in cichorei vastgesteld. Zie voor meer informatie bericht maart 2019.

Uit dit onderzoek kwam echter wel duidelijk naar voren dat wanneer de kaliumgift verhoogd werd, het kaliumgehalte in de plant evenredig toenam. Hierdoor wordt bij een verhoogde gift uiteindelijk meer kalium afgevoerd van het perceel, zonder dat dit heeft bijgedragen aan een hogere inulineopbrengst.

Bovendien is kalium tijdens de verwerking van cichorei een ongewenst element. Kalium wordt, net zoals andere zouten die aanwezig zijn in de cichoreiwortel, tijdens het verwerkingsproces afgescheiden. Het spreekt voor zich dat bij een hoger gehalte aan zouten, het verwijderen hiervan meer inspanning vergt.

Op basis van het onderzoek geldt het advies om terughoudend te zijn met een kaliumbemesting in cichorei. Indien dierlijke mest wordt toegepast voor de teelt van cichorei, zal hoe dan ook een hoeveelheid kalium worden aangevoerd. In andere gevallen is het aan te raden om de kaliumbemesting toe te passen voor een ander gewas, zodat de kaliumafvoer door cichorei in bouwplanverband alsnog wordt gecompenseerd.

Contact: Jan-Kees Boonman
boonman@irs.nl
06-15102439

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
11 juni 2024

Weer meer zichtbaar in CropX/Dacom.

Nieuws
31 mei 2024

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig