Cichorei binnenkort zaaien?

22 maart 2022

In het algemene zaaiadvies staat dat cichorei bij voldoende bodemtemperatuur gezaaid kan worden vanaf 20 maart. Met het warme en zonnige weer wat voor deze week voorspeld wordt, wordt op veel percelen aan deze criteria voldaan. Vocht zal nu echter de grootste beperkende factor zijn voor een goede kieming en opkomst. In dit bericht enkele tips.

Kan de bodem voldoende vocht aan het zaad leveren?

Nu er voorlopig geen neerslag wordt voorspeld, zal het zaad enkel kiemen als er voldoende bodemvocht is. Op zand- en dalgronden is het met deze weersomstandigheden nog belangrijker dat de tijd tussen de hoofdgrondbewerking en het zaaien zo kort mogelijk gehouden wordt, zodat het vocht uit de ondergrond benut kan worden voor de kieming. Per perceel zal het nodig zijn een inschatting te maken of het vocht lang genoeg beschikbaar blijft, zodat de kieming doorzet en de zaden niet onderdoor drogen. De rassen waarvan het zaad geprimed wordt geleverd (Rhodonite, Benulite en Heliotrope) hebben in deze situatie een voordeel, aangezien deze zaden minder lang vocht nodig hebben om tot kieming te komen. 

Op klei-, loss- en zavelgronden die in het najaar of winter geploegd zijn, droogt de toplaag nu snel op. Door het ontbreken van vorst en daardoor de mindere structuur, is de levering van capilair bodemvocht naar de toplaag niet optimaal. Daardoor zal het op veel percelen niet meevallen om het zaad ondiep in het vocht te zaaien, laat staan dat de zaaivoor lang genoeg vochtig blijft voor een volledige kieming. Indien op lichtere zavelgronden de hoofdgrondbewerking nog moet plaatsvinden, gelden dezelfde voorwaarden als op zand- en dalgronden: houd de tijd tussen bewerken en zaaien zo kort mogelijk en schat goed in of de grond lang genoeg vochtig zal blijven voor een volledige kieming.

Dieper zaaien is onverstandig

Dieper zaaien dan 1 centimeter om het zaad dichter bij het bodemvocht te brengen is haast altijd een onverstandig besluit. De meeste zaden hebben te weinig kiemenergie om de langere weg naar de oppervlakte te bereiken en zullen voortijds afsterven. Aangezien de opbrengst van cichorei een grote samenhang heeft met het aantal planten, is het belangrijk te streven naar een zo hoog mogelijke veldopkomst. Als door dieper te zaaien een groot gedeelte van de zaden geen plant wordt, wordt dit doel beslist niet gehaald!

Wanneer wachten met zaaien?

Wanneer gezaaid wordt in vochtige grond, zal de kieming op gang komen. Dit is een onomkeerbaar proces wat behoort te leiden tot een cichoreiplantje. Als dit proces wordt verstoord door een vochttekort, is de kans groot dat de kiem verdroogt. Doordat voorlopig geen neerslag wordt voorspeld, vormt onderdoor drogen een aanzienlijk risico. Indien u er niet zeker van bent dat na zaai het zaad lang genoeg over vocht kan beschikken, is het beter om de zaai voorlopig uit te stellen.

Op klei-, loss- of zavelgronden waar de toplaag nu snel opdroogt, is het nu een goed moment om een (vals) zaaibed aan te leggen (zie tips in het vorig bericht). Als het zaaibed is aangelegd, is het beter te zaaien voordat een volgende neerslagperiode wordt voorspeld (er vanuitgaande dat deze periode zal komen). Zaai hierbij ondiep in de vaste, droge grond (zie foto 2). Gebruik eventueel kluitenruimers en dek het zaad met een beperkt laagje losse grond toe. Reken erop dat de kieming van het zaad nu niet direct op gang zal komen: dit zal pas gebeuren als er voldoende neerslag valt. Als hierdoor de kieming op gang komt, kan een egale, snelle en hoge veldopkomst behaald worden. Cichoreizaad is prima in staat om voor langere tijd droog in de grond te liggen. Houd er wel rekening mee dat het zaad niet geheel onaantrekkelijk is voor muizen, waardoor vreterij van droogliggende zaden een aandachtspunt is.

Opkomstberegening

Indien de mogelijkheid er is om te beregenen met zoet water, kan hiermee een egale, snelle en hoge veldopkomst behaald worden zonder dat gehoopt moet worden op de komst van voldoende natuurlijke neerslag. Bij beregening gelden een aantal spelregels, deze zijn de lezen in paragraaf 3.6 van Cichopedia.

Contact:

Jan-Kees Boonman (IRS)

boonman@irs.nl

06-15102439

Foto 1. Cichorei zaaien. Kluitenruimers worden gebruikt om de losse, droge grond opzij te schuiven zodat het lukt om op de vaste ondergrond te zaaien.

Foto 2. Cichorei ondiep gezaaid op de vaste ondergrond. Met het drogende weer wat voorspeld wordt is het belangrijk om in te schatten of het zaad in de gehele kiemperiode over voldoende vocht kan beschikken, zodat plantwegval door onderdroging wordt voorkomen.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd