Effect van droogte op onkruidbestrijding

15 mei 2020

De huidige droge weersomstandigheden zijn ongunstig voor de onkruidbestrijding met herbiciden. Ondanks de droogte gaat de kieming van onkruiden gewoon door. Deze onkruiden zijn door het schrale weer momenteel erg afgehard.

Inzet herbiciden
Voor zowel contact- als bodemherbiciden geldt dat vocht zeer belangrijk is voor de effectiviteit. Zolang de droogte aanhoudt heeft het spuiten van bodemherbiciden (zoals Kerb Flo, AZ 500, Frontier Optima) vrijwel geen zin. Advies is om deze pas in te zetten indien er weer neerslag wordt voorspeld. Contactherbiciden (Safari, Titus, Chloor) kunnen het beste in worden gezet op het moment dat de luchtvochtigheid het hoogst is. Momenteel is dit ‘s nachts en in de vroege ochtenduren (0.00 tot 7.00 uur). Het advies is dan ook om contactherbiciden toe te passen in de late avonduren of vroeg in de morgen. Voeg aan deze bespuiting altijd een uitvloeier toe (bijvoorbeeld Zipper of Uitvloeier H).

Lees meer over toepassing van herbiciden bij droge weersomstandigheden in het bericht hierover van vorig jaar.

Mechanische onkruidbestrijding
Overweeg bij deze droge omstandigheden de inzet van mechanische onkruidbestrijding, zoals schoffelen of eggen. Indien onkruiden worden uitgereden, zullen deze gemakkelijk verdrogen waardoor de kans op hergroei klein is. Uiteraard zal het gewasstadium bepalend zijn of een bewerking met schoffel of eg mogelijk is.


Foto 1: eggen in cichorei in tweebladstadium. Om geen schade aan te richten aan het gewas is hier een lage rijsnelheid en veerdruk nodig (bron IRS).

Contact:
Jan-Kees Boonman (IRS)
boonman@irs.nl
06-15102439

Andere nieuwsberichten

Nieuws
1 juni 2023

Onkruidbestrijding bij droge omstandigheden

Nieuws
16 mei 2023

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
3 mei 2023

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar