IRS Diagnostiek staat weer klaar

16 mei 2022

Net als voorgaande jaren staat ook dit seizoen IRS Diagnostiek weer klaar om de oorzaak van slecht groeiende of wegvallende cichorei te achterhalen. Het blijft ook dit teeltseizoen belangrijk te weten wat het probleem is om de juiste maatregelen te nemen.

Raadpleeg bij problemen in uw cichoreiperceel achtereenvolgens:

  1. de digitale teelthandleiding ‘Cichopedia’ op Cichoreinet;
  2. uw teeltadviseur. Probeer samen de oorzaak te achterhalen.

Komt u er samen niet uit, dan kan uw teeltbegeleider een monster voor diagnose naar het IRS opsturen.

Regelmatig krijgen wij de vraag of telers ook zelf monsters kunnen insturen. Dit is om praktische redenen helaas niet mogelijk. Een probleem speelt vaak op meerdere percelen in een regio. Uw teeltadviseur heeft hetzelfde probleem mogelijk al eerder in uw regio waargenomen en naar IRS Diagnostiek gestuurd, zodat u via de teeltadviseur sneller de oorzaak kent. Uiteraard mag u uw teeltadviseur wijzen op de mogelijkheid om monsters in te sturen naar IRS Diagnostiek, mocht uw teeltadviseur hiervan nog niet van op de hoogte zijn.

Meer informatie kunt u vinden in de Teelthandleiding Diagnostiek of het diagnostiekformulier.

Monsters kunnen opgestuurd worden naar:

IRS Diagnostiek
p.a. Cosun innovation center
Postbus 20
4670 AA Dinteloord
Telefoon 0165 - 516 070
e-mail: diagnostiek@irs.nl

Zorg bij het opsturen naar deze gratis service wel voor voldoende frankering van de monsters. De ervaring leert dat onvoldoende gefrankeerde enveloppen veel later aankomen, waardoor het stellen van een diagnose vaak niet meer mogelijk is.

Contact: diagnostiek@irs.nl


Foto 1. Al vanaf een jong plantstadium kunnen er problemen ontstaan. Probeer de oorzaak altijd te achterhalen. Deze jonge planten zijn aangetast door herbicidenschade.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
12 januari 2024

Hoe zit dat met nitraat?

Nieuws
22 december 2023

Meld je aan voor een gratis N-meting

Nieuws
6 december 2023

Cichoreizaaischijven opsturen voor keuring